Hlavní obsah

domovní

Přídavné jméno

  • housedomovní prohlídkahouse searchdomovní odpaddomestic/household waste

Vyskytuje se v

instalace: domovní instalaceelektřiny domestic wiring, potrubní piping

odpad: odvoz domovního odpaduhousehold waste collection

povolení: práv. povolení k domovní prohlídcesearch warrant

prohlídka: práv. domovní prohlídkahouse search

prohlídka: práv. povolení k domovní prohlídcesearch warrant

příkaz: práv. příkaz k (domovní) prohlídcesearch warrant

rozvod: (domovní) elektrické rozvody(house) wiring

domestic: domestic wastedomovní odpad

domestic: elektr. domestic wiringdomovní instalace

house: house cleaningdomovní úklid

premise: housing and utility premisesdomovní a provozní prostory

rubbish: household rubbishdomovní odpadky

rubbish: rubbish collectionsvoz domovního odpadu

warrant: search warrantpovolení k domovní prohlídce

waste: domestic wastedomovní odpad