Hlavní obsah

odpad

Vyskytuje se v

domovní: domestic/household waste, odpadky rubbish, AmE garbagedomovní odpad

jaderný: nuclear waste/decayjaderný odpad/rozpad

jedovatý: toxic wastejedovatý odpad

komunální: municipal waste managementodklízení komunálního odpadu

likvidace: waste disposallikvidace odpadu

nakládání: waste management, manipulace waste handlingnakládání s odpady

svoz: waste/rubbish collectionsvoz odpadu/odpadků

třídění: waste separationtřídění odpadu

třídit: separate/sort the wastetřídit odpad

úložiště: (nuclear) waste repository/dumpúložiště (jaderného) odpadu

zpracování: waste/raw material/food processingzpracování odpadu/surovin/potravin

collection: garbage collectionodvoz odpadu

dangerous: dangerous wastenebezpečný odpad

disposal: (waste) disposal siteskládka (odpadu), místo (určené) k likvidaci odpadu

disposer: waste/AmE garbage disposerdrtič (kuchyňského) odpadu

domestic: domestic wastedomovní odpad

dump: nuclear waste dumpúložiště jaderného odpadu

hazardous: hazardous wastenebezpečný odpad

industrial: industrial wasteprůmyslový odpad

junk: junk yardskládka (odpadu), smetiště, šrotoviště

nuclear: nuclear wastejaderný odpad

radioactive: radioactive waste disposallikvidace radioaktivního odpadu

refuse: refuse disposal/recoverylikvidace/zužitkování odpadu

rubbish: rubbish collectionsvoz domovního odpadu

scrap: scrap metalkovový odpad, kovošrot

solid: solid waste disposallikvidace tuhého/pevného odpadu

waste: body wastetělesný odpad, tělesné výměšky

work: recycling workstovárna na recyklaci odpadu

odpad: household waste collectionodvoz domovního odpadu