Hlavní obsah

waste [weɪst]

Podstatné jméno

  1. of sth plýtvání, mrhání čím zdroji, ztráta čehowaste of timeztráta časupower wasteplýtvání energií
  2. odpad(y) produkce ap.waste binkoš na odpadkybody wastetělesný odpad, tělesné výměškydomestic wastedomovní odpadwaste collectionsvoz odpadu
  3. wastes pustiny

Přídavné jméno

  • zanedbaný, zpustlý, neužívaný pozemekwaste land/groundpustina, zanedbaný/neudržovaný pozemek, nevyužívaná plocha, úhor

Vyskytuje se v

waste: být škoda čeho pro kohobe wasted on sb

basket: odpadkový koš na papírwaste(paper) basket

dangerous: nebezpečný odpaddangerous waste

disposal: skládka (odpadu), místo (určené) k likvidaci odpadu(waste) disposal site

disposer: drtič (kuchyňského) odpaduwaste/AmE garbage disposer

domestic: domovní odpaddomestic waste

dump: úložiště jaderného odpadunuclear waste dump

ground: nevyužitá plocha nezastavěná, neplodná půda ap.waste ground

hazardous: nebezpečný odpadhazardous waste

industrial: průmyslový odpadindustrial waste

matter: odpadní látkywaste matter

nuclear: jaderný odpadnuclear waste

radioactive: likvidace radioaktivního odpaduradioactive waste disposal

solid: likvidace tuhého/pevného odpadusolid waste disposal

criminal: To je trestuhodné plýtvání.It's a criminal waste.

haste: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste.

čas: ztráta časuwaste of time

domovní: domovní odpaddomestic/household waste

jaderný: jaderný odpad/rozpadnuclear waste/decay

jedovatý: jedovatý odpadtoxic waste

komunální: odklízení komunálního odpadumunicipal waste management

kontejner: odpadní kontejnerjakákoli odpadní nádoba waste container, velký BrE (waste) skip, AmE Dumpster

koš: odpadkový košwaste/rubbish bin, na papír waste-paper basket/bin, venku ap. BrE litter bin/basket, AmE trash/garbage can

likvidace: likvidace odpaduwaste disposal

marnit: marnit časwaste one's time, hloupostmi fiddle about, AmE, hovor. spin one's wheels

nakládání: nakládání s odpadywaste management, manipulace waste handling

nazmar: přijít nazmarbe wasted, go to waste

odpad: odvoz domovního odpaduhousehold waste collection

odpadek: koš na odpadkyna veřejnosti litter bin, i doma waste bin, hlavně na papír wastebasket, wastepaper basket, pedálový pedal bin

odpadní: odpadní vodywastewater, waste water, splašky sewage

produkt: odpadní produktwaste product

sběrný: sběrné surovinyodpad scrap material, sběrna waste collection point, na šrot BrE scrapyard, AmE junkyard

starý: starý papírwaste paper

svoz: svoz odpadu/odpadkůwaste/rubbish collection

třídění: třídění odpaduwaste separation

třídit: třídit odpadseparate/sort the waste

úložiště: úložiště (jaderného) odpadu(nuclear) waste repository/dump

zpracování: zpracování odpadu/surovin/potravinwaste/raw material/food processing

ztrácet: ztrácet čas čímwaste one's time doing sth

mařit: mařit čas čímwaste one's time with/doing sth

mrhat: Mrháte penězi.You are wasting (your) money.

namáhat se: Zbytečně se namáháš.You're wasting your time.

promarnit: promarnit příležitostwaste/propást miss an opportunity

škoda: To je škoda času.It's a waste of time.

zdržovat se: Zbytečně se tím zdržuješ.You're just wasting your time with it.

kvapný: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste., More haste, less speed.

pomalu: Spěchej pomalu.More haste less speed., Haste makes waste.

šetřit: Kdo šetří, má za tři.A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.

time: neztrácet čas, neváhat, využít příležitostiwaste no time