Hlavní obsah

useless [ˈjuːslɪs]

Vyskytuje se v

render: render uselessučinit nepoužitelným

antitalent: neform. be hopeless/useless, be no good at sth, nešikovný hovor. be ham-fistedbýt antitalent na co

zbytečný: useless workzbytečná práce