Hlavní obsah

usefully [ˈjuːsfəlɪ or -fʊlɪ]

Vyskytuje se v

useful: come in usefulhodit se, uplatnit se

useful: be useful for sthhodit se na co

useful: prove (to be) usefulosvědčit se v užití

useful: useful weightužitečné zatížení