Hlavní obsah

rubbish [ˈrʌbɪʃ]

Vyskytuje se v

bin: rubbish binpopelnice

domovní: domestic/household waste, odpadky rubbish, AmE garbagedomovní odpad

koš: waste/rubbish bin, na papír waste-paper basket/bin, venku ap. BrE litter bin/basket, AmE trash/garbage canodpadkový koš

odpadek: take out the BrE rubbish/ AmE garbagevynést odpadky

svoz: waste/rubbish collectionsvoz odpadu/odpadků

hloupost: Nonsense!, Rubbish!Hloupost(i)!

kec: Rubbish!, Bollocks!, vulg. Bullshit!slang. Kecy!

kecat: hovor. talk rubbish, slang. bullshitkecat nesmysly/voloviny

pitomost: Rubbish!, vulg. Bullshit!Pitomost!

smetí: take out the rubbishvynést smetí

houby: vážně? You don't say!, kecy Rubbish!, Bullshit!Houby!

rubbish: household rubbishdomovní odpadky