Hlavní obsah

garbage [ˈgɑːbɪdʒ]

Podstatné jméno

  1. AmEodpad(ky), smetí hl. kuchyňskésport. garbage goalušmudlaný gól, haluz gól se štěstímgarbage pickingvybírání odpadků/popelnic
  2. hovor.blbost, nesmysl, kravina

Vyskytuje se v

garbage disposal: garbage disposal (unit)drtič (kuchyňského) odpadu

collection: garbage collectionodvoz odpadu

collector: AmE garbage collectorpopelář

disposer: waste/AmE garbage disposerdrtič (kuchyňského) odpadu

domovní: domestic/household waste, odpadky rubbish, AmE garbagedomovní odpad

koš: waste/rubbish bin, na papír waste-paper basket/bin, venku ap. BrE litter bin/basket, AmE trash/garbage canodpadkový koš

odpadek: take out the BrE rubbish/ AmE garbagevynést odpadky

vynést: take out the garbagevynést smetí

garbage: sport. garbage goalušmudlaný gól, haluz gól se štěstím