Hlavní obsah

house

Podstatné jméno

  1. dům hl. rodinný, domek(small) family houserodinný domekthree-bedroom housedům se třemi ložnicemi
  2. (všichni) obyvatelé domumove housepřestěhovat se změnit bydliště
  3. restaurace, hostinec hl. specializovaný podniksteak housesteaková restaurace
  4. firma, salon módní, (bankovní) důmpublishing housenakladatelství, vydavatelství
  5. (the) House sněmovna v Británii či USAHouse of LordsSněmovna lordů, Horní sněmovna britského parlamentuHouse of CommonsDolní sněmovna britského parlamentuHouse of RepresentativesSněmovna reprezentantů v USA
  6. the house BrE, form.osazenstvo, všichni přítomní
  7. rod, významná rodina královská ap.
  8. hlediště, diváci v divadle, kině ap.

Přídavné jméno

  1. house winerozlévané víno (v restauraci) hl. neznačkové, nejlevnější nabízené na nápojovém lístku
  2. domácí, domovníhouse cleaningdomovní úklidhouse detectivehotelový detektiv

Slovní spojení

alehouse almshouse bathhouse boarding house boathouse chapter house clearing house clubhouse coffee house country house courthouse crack house doghouse doll's house doss-house farmhouse flophouse free house full house gatehouse glasshouse greenhouse guest house halfway house henhouse hothouse house arrest house lights house party house plant house-to-house houseboat housebound houseboy housebreaker housebreaking housecoat household householder househusband housekeeper housekeeping housemaid houseman housemaster housemate houseproud houseroom housewares housewarming housewife housework in-house jailhouse lighthouse lodging house madhouse manor house meeting house movie house open house outhouse penthouse playhouse poorhouse powerhouse public house publishing house roadhouse rooming house row house safe house schoolhouse slaughterhouse statehouse storehouse summer house terraced house town house warehouse wendy house wheelhouse whorehouse workhouse

Vyskytuje se v

charnel: charnel (house)kostnice

common: The Commons, House of Commonsdolní sněmovna, poslanci dolní sněmovny britského parlamentu

safe: as safe as housesnaprosto bezpečný

semi-detached: semi-detached (house)půldomek, polovina dvojdomku

tenement: tenement (building)/housebytový/činžovní/nájemní dům, hovor. činžák, bytovka hl. starší, s více bytovými jednotkami

arrest: práv. house arrestdomácí vězení

auction: auction houseaukční síň instituce

bee: bee housevčelín

benefit: ekon. housing benefitpříspěvek na bydlení

company: BrE Companies Houserejstříkový soud, obchodní rejstřík orgán

co-operative: housing co-operativebytové družstvo

council: council housingobecní bydlení

country house: country house hotelhotel ve stylu venkovského sídla

customs: customs housecelnice budova ap.

financial: financial housefinanční dům, přen. finance osobní ap.

finch: house finchhýl mexický

gambling: gambling housekasino, herna (hazardu)

house arrest: place sb/be under house arrestuložit komu domácí/být v domácím vězení

housing: housing problemproblém s bydlením, bytová otázka

housing: housing bubblerealitní bublina cen obytných nemovitostí

housing: housing departmentbytový úřad

kit: stav. kit home/housemontovaný domek

loom: loom-house/shoptkalcovna

lower: the Lower HouseDolní sněmovna

Luxembourg: the House of LuxembourgLucemburkové rod

martin: common house martinjiřička obecná

municipal: municipal housingměstské/obecní byty

plant: house plantsdomácí rostliny

premise: housing and utility premisesdomovní a provozní prostory

proposal: lay a proposal before the Housepředložit sněmovně návrh (zákona)

row house: row housesřadová zástavba, řadovky

seaside: seaside housedům u moře

shortage: housing shortagenedostatek bytů

sparrow: house sparrowvrabec domácí

terraced house: terraced housesřadová zástavba, řadovky

unit: housing/accommodation unitbytová/ubytovací jednotka

behind: He left the car behind the house.Nechal auto za domem.

keep: The room is in keeping with the whole house.Pokoj ladí s charakterem celého domu.

little: She's got the nicest little house.Má ten nejkrásnější domeček.

make: The house was made of brick.Dům byl postaven z cihel.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

reputed: The house is reputed to be haunted.Povídá se, že v tom domě straší.

very: in this very houseprávě v tomto domě