Hlavní obsah

lower [ˈləʊə]

Přídavné jméno

  1. spodní, dolní ret ap.lower bodyspodní část těla
  2. nižší významem ap.the Lower HouseDolní sněmovnalower courtsoud nižší instancelower animalsnižší živočichové

Vyskytuje se v

guard: lower one's guard, let one's guard downztratit ostražitost, přestat si dávat pozor

high: highs and lowsvítězství a prohry, úspěchy i neúspěchy v životě ap.

low: low in sthchudý na co složky ap.

low-down: the low-downon sb/sth hovor. základní informace o kom/čem

lower case: lower case (letters)malá písmena

tone: lower the tone of sthubírat na úrovni čemu, snižovat úroveň čeho

achiever: low achieverneúspěšný člověk, podprůměrný jedinec

alcohol: low-alcohol drinknízkoalkoholický nápoj

all-time: hit all-time high/lowdosáhnout historického maxima/minima index ap.

birth: of low birthnízkého původu, neurozený

bracket: high/low-income bracketvysokopříjmová/nízkopříjmová skupina

common: mat. the lowest common denominatornejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.

current: low/high-(voltage) currentslaboproud/silnoproud

Devonian: Lower/Upper Devonianspodní/svrchní devon

efficiency: low/top efficiencynízká/maximální účinnost

farming: low-input farmingnízkorozpočtové hospodářství

film: B/low-budget filmbéčkový/nízkorozpočtový film

frequency: low-frequency/high-frequency wavesnízkofrekvenční/vysokofrekvenční vlnění

gas: on a low/high gasna mírném/prudkém ohni vařit ap.

jaw: lower jawspodní čelist

leg: lower legnoha od kolena dolů

limb: upper/lower limbhorní/dolní končetina

lower: lower bodyspodní část těla

mass: low/high/black masstichá/velká/černá mše

molar: lower right first molaršestka vpravo dole

neckline: low(-cut) necklinevýstřih s dekoltem

pitched: high/low-pitched voicevysoký/hluboký hlas

reaches: upper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok

salt: low-salt dietneslaná dieta omezující příjem soli

spirit: be in low spiritsmít mizernou náladu, být sklíčený, být bez nálady

sulphur: low-sulphurs nízkým obsahem síry ruda ap.

tide: high/low tidepříliv/odliv

undercarriage: retract/lower the undercarriagezatáhnout/vysunout podvozek

voice: in a low voicetiše, potichu říct ap.

voltage: low-voltage lampsnízkonapěťové lampy

wage: low-wage jobsšpatně placená zaměstnání

waistline: low waistlinesnížený pas oděvu

yogurt: non-fat/low-fat yogurtnetučný/nízkotučný jogurt

anchor: lower/pull up the anchorspustit/vytáhnout kotvu

in: in a low voicetiše, tichým hlasem

mileage: The car has a low mileage.Auto má málo najeto.

dýchací: upper/lower airwaysanat. horní/dolní cesty dýchací

hlas: in a low voicetichým hlasem říct

komora: the Lower Chamber, Lower House, BrE House of Commons, AmE House of Representativesdolní komora

malý: lower case (letters)malá písmena v sazbě ap.

mluvit: speak in a low voice, keep one's voice downmluvit potichu

napětí: high/low voltage/tensionelektr. vysoké/nízké napětí

nízký: low blood pressure, hypotensionmed. nízký krevní tlak

odliv: at low tide, při poklesu on the ebbza odlivu

okurkový: novinářská BrE silly season, mimo sezónu low season, málo práce dull seasonokurková sezóna

písmeno: small letter, lower-case lettermalé písmeno

poslanecký: Chamber of Deputies, lower houseposlanecká sněmovna

ret: lower lipdolní ret

sezona: in the low season, off seasonmimo sezonu

sněmovna: the Upper/Lower House, v Británii the House of Lords/CommonsHorní/Dolní sněmovna

ebb: at a low ebb, at one's lowest ebbna dně, na bodě mrazu, na nule úspěšnost, šance ap.

spodní: lower jawanat. spodní čelist

stupeň: BrE lower secondary school, AmE junior high (school)druhý stupeň (základní školy)

tlak: low/high blood pressuremed. nízký/vysoký (krevní) tlak

úder: hit/blow below the belt, přen. low blowi přen. úder pod pás

uklonit se: make a low bowhluboce se uklonit

vážit si: nemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for grantednevážit si koho/čeho

víčko: upper/lower eyelidhorní/dolní víčko

vlajka: raise/lower the flagvytáhnout/spustit vlajku

volič: heavy/low pollsvysoká/nízká účast voličů

výstřih: low-cut dressšaty s hlubokým výstřihem

výživný: high/low nutritional/nutritive valuevysoká/nízká výživná hodnota

zaměstnanost: high/low employment ratevysoká/nízká zaměstnanost

zrak: lower one's eyes, cast one's eyes downsklopit zrak

docházet: The batteries are low., AmE The batteries are almost dead.Docházejí baterky.

klopit: lower one's eyesklopit oči/zrak

kvalitní: lower/of poorer quality, poorerméně kvalitní

málo: be short of sth, be low on sthmít málo čeho

oheň: cook sth over a low heatvařit co na mírném ohni při nízké teplotě

prostý: humble origin, low birthprostý původ

přeřadit: BrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/downpřeřadit na vyšší/nižší rychlost

sklopit: lower/drop one's eyessklopit oči/zrak

slabý: low batteryslabá baterie

slevit: lower one's sightsslevit ze svých nároků

špatný: poor/low/inferior qualityšpatná kvalita

tichý: quiet/low/soft/hushed voicetichý hlas

tuk: low fat contentnízký obsah tuku

vrstva: lower/middle/upper classnižší/střední/vyšší vrstva