Hlavní obsah

voice [vɔɪs]

Podstatné jméno

  1. hlasvoice actordabér v animovaných filmech ap.voice recorderdiktafon, záznamník hlasuin a low voicetiše, potichu říct ap.in a loud voicenahlas, hlasitě říct ap.a (lone) voice in the wilderness, a voice crying in the wildernessojedinělý hlas odporu ap.
  2. názorthe voice of oppositionmínění opozice
  3. in sth právo mluvit do čeho, slovo, právo rozhodovat v čem
  4. ling.(slovesný) rodthe active voicečinný rod

Vyskytuje se v

passive: the passive (voice)trpný rod, pasivum

raise: raise one's voicezvýšit hlas při rozčilení ap.

voice: find one's voicebýt (znovu) schopen/schopna slova po úleku ap.

voiced: -voiceds jakým hlasem

acting: voice actingdabink, dabování, namlouvání postav

activate: voice-activatedovládaný hlasem

loud: in a loud voicehlasitě, nahlas

pitched: high/low-pitched voicevysoký/hluboký hlas

recorder: voice recorderdiktafon, záznamník hlasu

soft: in a soft voicetiše, jemným hlasem

still: still voicetichý hlas

throaty: throaty voicehrdelní hlas

tremulous: in a tremulous voicerozechvělým hlasem

voice-over: film. voice-overspostsynchron(y) dodatečné hlasy k filmu

waver: wavering voicetřesoucí se hlas

in: in a low voicetiše, tichým hlasem

činný: active voiceling. činný rod

hlas: in a low voicetichým hlasem říct

hlasový: voice mailhlasová schránka

mluvit: speak in a low voice, keep one's voice downmluvit potichu

nakřáplý: cracked voicepřen. nakřáplý hlas

pozvednout: raise one's voicepozvednout hlas

rod: active/passive voicečinný/trpný rod

rozsah: voice rangehud. hlasový rozsah

roztřesený: wavering voiceroztřesený hlas

schránka: voice mailhlasová schránka služba

souhláska: voiced/unvoiced consonantznělá/neznělá souhláska

trpný: the passive (voice)trpný rod

zvednout: raise one's voicezvednout hlas křičet

dojetí: Her voice trembled with emotion.Hlas se jí chvěl dojetím.

mutovat: His voice is breaking.Mutuje.

napodobit: imitate sb's voicenapodobit čí hlas

tichý: quiet/low/soft/hushed voicetichý hlas

tiše: talk/ask quietly/in a quiet voicetiše hovořit/se zeptat

třást se: His voice trembled.Hlas se mu třásl.

vykřičet: shout osf hoarse, strain one's voicevykřičet si hlasivky

zaniknout: Her voice was drowned by the noise.Její hlas zanikl v hluku.

zplna: shout at the top of one's voicekřičet zplna hrdla

active: the active (voice)činný rod