Hlavní obsah

speech [spiːtʃ]

Podstatné jméno

  1. řeč, mluveníspeech organorgán řečiin speechmluvenou formouspeech impedimentvada řeči fyzická překážka v normálním projevuspeech blockdočasná ztráta řeči po šoku ap.
  2. mluva
  3. projev, proslovgive a speech to sbpromluvit, přednést projev, pronést řeč ke komukeynote speechpřednesení zásadních bodů/hlavních cílů politického programu ap.

Vyskytuje se v

impediment: (speech) impedimentvada řeči

acceptance: acceptance speechděkovací řeč při přebírání ceny

direct: ling. direct speechpřímá řeč

give: give a speechmít projev

inaugural: inaugural speech/addressnástupní řeč/projev

keynote: keynote address/speechprogramové prohlášení, přednesení hlavních cílů politických ap.

make: make a speechpronést řeč, mít proslov

recognition: speech recognitionrozpoznávání řeči

soapbox: soapbox speechprojev pouličního řečníka na neoficiálním shromáždění ap.

speech: speech organorgán řeči

therapist: speech therapistlogoped(ka)

welcoming: welcoming speechuvítací projev

shall: He shall not make his speech.On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.

druh: word class, part of speechslovní druh

nepřímý: indirect speechling. nepřímá řeč

okázalý: portentous speechokázalý projev

projev: make/deliver a speechmít projev

pronést: give a speech, address sbpronést řeč ke komu

proslov: give/deliver a speech/an addresspronést/mít proslov

přímý: direct speechling. přímá řeč

řeč: speech organsorgány řeči

řečnický: figure of speechřečnický obrat

svoboda: freedom of speechsvoboda slova/projevu

vada: (speech) impedimentvada řeči koktání ap.

slavnostní: ceremonial speechslavnostní proslov

veřejný: public speechveřejný projev

vystoupit: make a speechvystoupit s projevem