Hlavní obsah

speech [spiːtʃ]

Podstatné jméno

  1. řeč, mluveníspeech organorgán řečiin speechmluvenou formouspeech impedimentvada řeči fyzická překážka v normálním projevuspeech blockdočasná ztráta řeči po šoku ap.
  2. mluva
  3. projev, proslovgive a speech to sbpromluvit, přednést projev, pronést řeč ke komukeynote speechpřednesení zásadních bodů/hlavních cílů politického programu ap.

Vyskytuje se v

impediment: (speech) impedimentvada řeči

acceptance: acceptance speechděkovná/děkovací řeč při přebírání ceny

direct: ling. direct speechpřímá řeč

give: give a speechmít projev

inaugural: inaugural speech/addressnástupní řeč/projev

keynote: keynote address/speechprogramové prohlášení, přednesení hlavních cílů politických ap.

make: make a speechpronést řeč, mít proslov

recognition: speech recognitionrozpoznávání řeči

soapbox: soapbox speechprojev pouličního řečníka na neoficiálním shromáždění ap.

therapist: speech therapistlogoped(ka)

welcoming: welcoming speechuvítací projev

shall: He shall not make his speech.On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.

druh: slovní druhword class, part of speech

nepřímý: ling. nepřímá řečindirect speech

okázalý: okázalý projevportentous speech

projev: mít projevmake/deliver a speech

projev: svoboda projevufreedom of speech

pronést: pronést řeč/proslov ke komugive/make/deliver a speech to sb, address sb

proslov: pronést/mít proslovgive/deliver a speech/an address

přímý: ling. přímá řečdirect speech

řeč: orgány řečispeech organs

řeč: vada řečispeech impediment/defect

řeč: ling. (polo)přímá řeč(semi-)direct speech/AmE discourse

řeč: nástupní řečinauguration speech

řečnický: řečnický obratfigure of speech

svoboda: svoboda slova/projevufreedom of speech

vada: vada řeči koktání ap.(speech) impediment

slavnostní: slavnostní proslovceremonial speech

veřejný: veřejný projevpublic speech

vystoupit: vystoupit s projevemmake a speech