Hlavní obsah

shall [ʃæl unstressed ʃəl]

Slovesopt should

  1. užívá se v otázkách vyjadřujících návrh či žádost o radus 1. osobou jedn. a mn. číslaShall I open the window?Mám otevřít okno?Where shall I go?Kam mám jít?
  2. vyjadřuje budoucí časobvykle s 1. osobou jedn. a mn. číslaI shall return.Já se vrátím.as we shall seejak (ještě) uvidímeHe shall not make his speech.On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.

Vyskytuje se v

should: should havevyjadřuje nesplněnou povinnost či závazek v minulosti

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

ashamed: You should be ashamed of yourself.Měl by ses stydět.

by: You should get it by Monday.Do pondělka bys to měl dostat.

cut back: You should cut back on sugar.Měl bys omezit cukry.

do: Something should be done about it.Něco by se s tím mělo udělat.

familiarity: You should not address her with such familiarity.Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.

have: He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.

less: You should eat less fat.Měl bys jíst méně tuku.

meet: Where shall we meet?Kde si dáme sraz?

play: Shall I play the CD for you?Mám ti to CD pustit?

read out: Shall I read it out for you?Mám vám to přečíst nahlas?

service: The car should be serviced regularly.Auto by mělo mít pravidelný servis.

shall: Shall I open the window?Mám otevřít okno?

být: You should be careful.Měl bys být opatrný.

chvíle: She should be back any minute (now).Měla by se každou chvíli vrátit.

kdyby: Should you need...Kdybys (náhodou) potřeboval...

mít: What should I/am I supposed to do?Co mám dělat?

náhodou: Should you change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...

ne: Let's go, shall we?Tak jdeme, ne?

nutno: It should be noted that..., It must be said that...Nutno podotknout, že...

položit: Where shall I put it?Kam to mám položit?

postavit: Where shall I put it?Kam to mám postavit?

pozdě: It's late. We should go.Je pozdě. Měli bychom jít.

prosit: je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!To bych prosil!

přinést: Shall I bring you ...?Mám vám přinést ...?

solit: You should use less salt.Měl bys míň solit.

sraz: When shall we meet?Kdy si dáme sraz?

tolerantní: He should be more tolerant.Měl by být tolerantnější.

třeba: Shall I open it? – I don't mind if you do.Mám to otevřít? – Třeba.

učit se: You should study harder.Měl by ses víc učit.

: You should go now.Už bys měl jít.

vyležet: You should stay in bed until you're well.Měl bys to vyležet.

vyměnit: Shall we swap seats?(Ne)vyměníme si místa?

vysadit: Where shall I drop you off?Kde vás mám vysadit?

vyspat se: You should get some sleep.Měl by ses trošku vyspat.

vyznít: It shouldn't give the impression that ...Nemělo by to vyznít tak, že ...

vzít si: What shall I wear?Co si mám vzít na sebe?

zabalit: Shall I wrap it up for you?Mám vám to zabalit?

začít: What shall we start with?Čím začneme?

zkusit: We should give it a try.Měli bychom to zkusit.

zamést: People who live in glass houses should not throw stones.Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.

better: (should) know better (than)už vědět, že co není správné