Hlavní obsah

kdyby

Spojka

  1. (jestliže) if(náhodou) shouldpojí se s min. č.Kdybys (náhodou) potřeboval...Should you need...Kdyby nebylo jeho ...Were it/If it were not for him, But for him ...Kdybych byl na tvém místě ...If I were you ...
  2. (ani v tom případě)i kdybyeven if

Částice

  1. (kéž) if (only), I wishKdyby tak byl tady.If only he were here.Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?
  2. (možnost děje)pomocí should

Vyskytuje se v

i: i kdyby podmínkaeven if

náhodou: kdyby náhodoupro případ just in case, kdyby snad on the chance of sth

kdyby: Kdyby tak byl tady.If only he were here.

mít: Kdybych si měl vybrat...If I were to choose ...

nevadit: Nevadilo by vám kdyby ... ?Would you mind if ...?

ocenit: Ocenil bych, kdyby ...I would appreciate if ...

škoda: Nebylo by na škodu, kdyby...It would be good if...

tak: Kdyby tu tak byl.If only he was here.

ty: Kdybych byl tebou.If I were you.

ubýt: Ono by tě neubylo, kdybys ...It would do you no harm if you ...

vadit: Vadilo by, kdyby ...?Would it be a problem/any trouble if ...?

rozkrájet se: i kdybych se rozkrájelno matter how hard I try, not for the life of me

chance: v případě, že něco vyjde ap., kdyby náhodouon the chance

just: kdyby náhodou, jen pro případjust in case

be: Kdybych byl tebou.If I were you.

case: Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.I took an umbrella in case it started to rain.

close: Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?Would you mind if I closed the window?

could: Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.If you spoke to her, you could tell her.

either: Kdyby byl kterýkoli z nich zabit ...If either were killed ...

had: Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.Had I known that, I wouldn't have accepted it.

have: Kdybych to byl věděl ...If I had known that ...

if: Kdybych to chtěl, koupil bych to.If I wanted it I would buy it.

mind: Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?Would you mind my smoking here?

should: Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...Should you need help ...

surprise: Nedivil bych se, kdyby ...I wouldn't be surprised if ...

were: Kdybych byl tebou.If I were you.

wish: Kdybych tak byl mladý.I wish I were young.

would: Byli bychom rádi, kdyby ...We would be glad if ...