Hlavní obsah

náhodou

Příslovce

  • by chance(nedopatřením) by accident, accidentally(se štěstím) by luck, fortuitously(shodou náhod) by coincidencečasto se užije tvaru happen to nebo chance toNáhodou tam byl.He happened to be there.Nemáte náhodou ...?Do you happen to have ...?Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...Should you change your mind ...šťastnou náhodouby lucky chancenešťastnou náhodouby mischancenáhodou zaslechnoutoverhearkdyby náhodou(pro případ) just in case, (kdyby snad) on the chance of sth

Vyskytuje se v

čirý: by pure accident, by sheer chance, purely by accident, hovor. by sheer fluke, as it happensčirou náhodou

náhodou: by lucky chancešťastnou náhodou

nešťastný: by mischancenešťastnou náhodou

objevit: come across sthnáhodou objevit co narazit na

šťastný: by a lucky chance, by a stroke of luck, hovor. by a flukešťastnou náhodou

kdyby: Should you need...Kdybys (náhodou) potřeboval...

potkat (se): meet sb by chance, run into sb, come across sbnáhodou potkat koho

tušit: Do you happen to know where ...?Netušíte náhodou, kde...?

úplný: by pure chanceúplnou náhodou

accident: by accident(jen) náhodou

by: by chance/mistakenáhodou/omylem

chance: on the chancev případě, že něco vyjde ap., kdyby náhodou

circumstance: by circumstanceshodou okolností, náhodou, ne vlastní vinou

happenstance: by happenstancenáhodou

happy: happy coincidencešťastná náhoda

hit and miss: hit-and-miss affairvěc náhody

just: just in casekdyby náhodou, jen pro případ

luck: by lucknáhodou

lucky: lucky chancešťastná náhoda

misadventure: by misadventurenešťastnou náhodou (nastalý), smolně, smolný

mischance: by mischancenešťastnou náhodou

sheer: by sheer chancečistě náhodou

stroke: stroke of luckšťastná náhoda, štěstí náhlé

case: I took an umbrella in case it started to rain.Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.

happen: He happened to be there.Náhodou tam zrovna byl.

should: Should you need help ...Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...

náhoda: mischance, smůla bad luck, incident misadventurenešťastná náhoda