Hlavní obsah

happy [ˈhæpɪ]

Přídavné jméno-ppier, -ppiest

  1. šťastný, spokojenýI'm happy for him.Moc mu to přeju., Mám radost i za něj.Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!Happy Christmas!Veselé Vánoce!happy coincidencešťastná náhodamake sb happyučinit koho šťastnýmhappy hunting ground for sbvěčná loviště indiánské nebe, přen. ráj pro koho
  2. happy about/with sth spokojený s čím, rád že se něco stalo
  3. be happy to do sth rád udělat co odpovědět na otázku ap.

Vyskytuje se v

medium: zlatá střední cesta, zlatý středhappy medium

return: Hodně štěstí a zdraví., Všechno nejlepší. přání k narozeninámMany happy returns.

accident: šťastná náhodahappy accident

anniversary: Všechno nejlepší k výročí!Happy anniversary!

birthday: Všechno nejlepší k narozeninám!Happy birthday!

Christmas: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Merry Christmas and a Happy New Year!

coincidence: (šťastnou) shodou okolnostíby (happy) coincidence

ending: šťastný konechappy ending

hunting ground: věčná loviště indiánské nebehappy hunting ground

for: To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.I'm happy for you.

herself: Ona sama tím nebyla nijak nadšená.She herself was not happy about it.

too: Nebyl moc nadšený.He wasn't too happy.

náhoda: šťastná náhodalucky chance, stroke of luck, happy accident, trefa fluke

nejlepší: Všechno nejlepší!Best wishes., k narozeninám Happy birthday!

nový: Šťastný Nový rok!Happy New Year!

přát: přát komu k narozeninámwish sb a happy birthday

radost: mít radost z čehobe glad/happy about sth

rok: šťastný Nový rokHappy New Year

šťastný: Šťastný Nový rokHappy New Year

Vánoce: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Merry Christmas and a Happy New Year!

Velikonoce: Veselé Velikonoce.Happy Easter!.

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Happy birthday!, Many happy returns!

popřát: popřát komu k narozeninámwish sb a happy birthday

spokojit se: Spokojil bych se i se starším autem.I would be happy even with an older car.

učinit: Učinil ji šťastnou.He made her happy.

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší k narozeninám!Happy Birthday!, Best wishes!

vyhovět: Rádi vám vyhovíme.We'll be happy to oblige.

vystačit: vystačit si sámbýt soběstačný be self-sufficient, nepotřebovat jiné be happy with one's own company

loviště: věčná loviště indiánský rájhappy hunting ground

střední: zlatá střední cestathe golden mean, the happy medium

happy: spokojený s čím, rád že se něco stalohappy about/with sth