Hlavní obsah

delighted [dɪˈlaɪtɪd]

Přídavné jméno

  • be delighted with sth být potěšen velmi čím, mít velkou radost, být nadšený z čehoI will be delighted to see you.Velmi rád vás uvidím.

Vyskytuje se v

delighted: be delightedwith sth být potěšen velmi čím, mít velkou radost, být nadšený z čeho

požitek: (take) delight in sth, vyžívat se revel in sth, užívat si enjoy sthmít požitek z čeho

jásat: exult/shout for joy, crow with delightjásat radostí

potěšení: I'll be delighted to ...Bude mi potěšením ...

delight: take (a) delight in sthmít požitek, těšit se z čeho