Hlavní obsah

delighted [dɪˈlaɪtɪd]

Přídavné jméno

  • be delighted with sth být potěšen velmi čím, mít velkou radost, být nadšený z čehoI will be delighted to see you.Velmi rád vás uvidím.

Vyskytuje se v

delight: take (a) delight in sthmít požitek, těšit se z čeho

požitek: mít požitek z čeho(take) delight in sth, vyžívat se revel in sth, užívat si enjoy sth

jásat: jásat radostíexult/shout for joy, crow with delight

potěšení: Bude mi potěšením ...I'll be delighted to ...