Hlavní obsah

potěšení

Podstatné jméno, rod střední

  • pleasure(požitek) delightzast. pleasance(zábava ap.) enjoyment(radost) joyBude mi potěšením ...I'll be delighted to ...pro potěšenífor pleasure

Vyskytuje se v

potěšit: Jsem skutečně potěšen.I'm really pleased.

strana: Potěšení je na mé straně.The pleasure is all mine.

lift: zvednout náladu komu, potěšit koholift sb's mood

pleasure: (po)těšit, obšťastnit koho, (u)dělat radost komugive sb pleasure

potěšení: pro potěšenífor pleasure