Hlavní obsah

delight [dɪˈlaɪt]

Vyskytuje se v

delighted: be delightedwith sth být potěšen velmi čím, mít velkou radost, být nadšený z čeho

delight: take (a) delight in sthmít požitek, těšit se z čeho