Hlavní obsah

delight [dɪˈlaɪt]

Vyskytuje se v

delighted: be delightedwith sth být potěšen velmi čím, mít velkou radost, být nadšený z čeho

delighted: I will be delighted to see you.Velmi rád vás uvidím.