Hlavní obsah

lift [lɪft]

Podstatné jméno

  1. hovor.povzbuzení, vzpruha, podporagive sb a liftpovzbudit co koho, pozvednout náladu koho
  2. BrEvýtah, zdvižlift-attendantobsluha výtahulift shaftvýtahová šachtatail lifthydraulické (nakládací) čelo korby vozidlaAmE= elevator
  3. svezení zavezení někam, odvoz na letiště ap.I need a lift.Potřebuji svézt.give sb a liftsvézt koho
  4. zdvih, zvedání, zvednutísport. dead liftmrtvý tahtech. fork-lift (truck)vysokozdvižný vozík vidlicovýlift-fanvztlaková vrtule vznášedla
  5. sport.(lyžařský) vlek, šleprT-bar liftkotva druh vlekuJ-bar liftpoma druh vleku

Vyskytuje se v

hitch: jet stopem, stopovathitch (a lift)

lift: sth (po)zvednout, (po)zdvihnout, vyzvednout colift (up)

blockade: zrušit blokádulift a blockade

chair: sedačková lanovkachair lift

curfew: vydat/zrušit zákaz vycházeníimpose/lift a curfew

embargo: uvalit/zrušit embargo na koho/coimpose/lift an embargo against sb, on sth

restriction: zrušit omezenílift restrictions

service: služební výtahservice lift

shaft: výtahová šachtalift shaft

siege: ukončit obléhánílift/raise the siege

sky: vysokozdvižná plošina opravářská ap.sky lift

tail: hydraulické (nakládací) čelo korby vozidlatail lift

thumb: stopovat, jet stopem, stopnout si autothumb a lift

weight: zvedat činky, posilovat, chodit do posilovnylift weights

above: Zvedl ruce nad hlavu.He lifted his hands above his head.

ban: zrušit zákazlift the ban

give: Svezeš mě?Will you give me a lift?

its: Pes zvedl hlavu.The dog lifted its head.

činka: cvičit s činkami, zvedat činkylift weights

jet: jet stopemhitch(hike), thumb a lift, thumb a ride

kabina: kabina výtahulift cage, AmE elevator car

kontext: vytrhnout co z kontextulift sth out of context

lanovka: sedačková lanovkachairlift, chair lift

plavební: plavební komoralock chamber, zdymadlo lift-lock

pojízdný: pojízdná plošinamobile platform, sky lift

stopnout: stopnout si někoho stopařthumb a lift

tah: sport. mrtvý tah zdvih činky ze zemědead lift

vlek: kotvový vlekT-bar lift

zlepšit: zlepšit náladu komulift sb's spirits, povzbudit cheer sb up

zrušit: zrušit zákaz čeholift a ban on sth

fungovat: Výtah nefunguje.The lift is out of order.

odvoz: Potřebuji odvoz.I need a ride/lift.

sjet: sjet výtahemgo down in the lift

smeknout: smeknout klobouktake off/raise/lift one's hat, zast. doff one's hat

spravit: spravit komu náladucheer sb up, lift sb's spirits, put sb in a better mood

svézt: Potřebuji svézt.I need a lift.

šachta: výtahová šachtaBrE lift/AmE elevator shaft

zákaz: zrušit zákazlift the ban

hnout: nehnout pro koho ani prstemnot to lift a finger to help sb