Hlavní obsah

zlepšit

Vyskytuje se v

moc: Moc se zlepšil.He improved a lot.

zlepšit se: Výrazně se zlepšil v angličtině.He improved his English substantially.

get: zlepšit se, zlepšovat se stav ap.get better

make: zlepšit/zhoršit comake sth better/worse

mood: spravit/zlepšit náladu komu, dobře naladit kohoput sb in a good mood

zlepšit: zlepšit náladu komulift sb's spirits, put sb in a good mood, povzbudit cheer sb up