Hlavní obsah

hold up

Vyskytuje se v

shipment: hold-up in the shipmentzdržení zásilky

loupežný: hold-up, robbery with violence, na ulici mugging, ozbrojenými bandity, hl. v Indii dacoityloupežné přepadení banky ap.

zdržet se: I got held up at work.Zdržel jsem se v práci.

hold: hold (up)obstát, platit teorie ap.