Hlavní obsah

raise [reɪz]

Sloveso

 1. sth (po)zvednout co hlavu ap., vytáhnout co rolety ap., vyvýšit coraise one's glass to sbpozvednout číši, připít komuraised platformvyvýšená plošina
 2. sth vztyčit, vyvěsit co vlajku, transparent ap.
 3. osf (po)zvednout se, pozdvihnout se z leže do stoje, sedu ap., vstát
 4. sth zvýšit co míru, úroveň ap.
 5. raise one's voice zvýšit hlas při rozčilení ap.
 6. sth vybírat, vybrat co peníze na charitu ap.
 7. sth získat, sehnat, dát dohromady co potřebné peníze
 8. sth vyvolat, vzbudit, podnítit co otázku, pocit ap.raise suspicionvzbudit podezření
 9. sth nadnést co problém, téma ap.
 10. sb vychovat koho dítě
 11. sth pěstovat co rostliny, chovat co zvířata

Vyskytuje se v

eyebrow: raise an eyebrow/one's eybrowszvednout obočí udiveně, nesouhlasně ap.

hell: raise helludělat pozdvižení

raise: raise one's voicezvýšit hlas při rozčilení ap.

bid: raise the bidzvýšit nabídku, přihodit

blood pressure: elevated/raised blood pressurezvýšený krevní tlak

capital: raise capitalzískat kapitál

dough: dough raising/rollingkynutí/válení těsta

flag: raise the white flagvyvěsit bílou vlajku vzdát se ap.

hue: raise a hue and cry about sthspustit povyk kvůli čemu protestovat

issue: raise the issue of sthnadnést problém čeho

siege: lift/raise the siegeukončit obléhání

stake: raise the stakesi přen. zvýšit sázky

standard: raise one's standardvytáhnout do boje

suspension: raised suspensionzvýšený podvozek auta

fund: raise funds for sthzískat prostředky na co

which: We have raised 50 000, which is good.Získali jsme 50 000, což je dobré.

dostat: get a rise/AmE raisedostat přidáno na platu

fond: raise funds for sthzískat fondy na co

hlas: raise one's voicezvýšit hlas

chov: cattle farming/breeding, stock raising, živočišná výroba animal husbandrychov dobytka

naděje: raise hopes of sthvzbudit naděje

obava: raise/provoke/cause fears, raise the spectre of sthvyvolat obavy z čeho

plat: pay rise/AmE raise, increase in salaryzvýšení platu

podezření: raise/arouse suspicionvzbudit podezření

pozvednout: raise one's voicepozvednout hlas

prapor: raise the flagsvyvěsit prapory

prostředek: raise funds for sthzískat prostředky na co

vlajka: raise/lower the flagvytáhnout/spustit vlajku

vyvolat: raise/provoke/cause fears, raise the spectre of sthvyvolat obavy z čeho

zvednout: raise one's hand against sbpřen. zvednout ruku proti komu

zvýšení: pay rise/AmE raisezvýšení platu

zvýšit: give sb a (pay) rise/AmE raisezvýšit mzdu komu

mocnit: square sth, raise sth to the second powermocnit co na druhou

povědomí: raise public awareness of sthzvýšit povědomí veřejnosti o čem

prach: kick up/raise a cloud of dustzvířit oblak prachu

smeknout: take off/raise/lift one's hat, zast. doff one's hatsmeknout klobouk

umocnit: raise sth to the power of two, square sthumocnit co na druhou

vystavit: issue/make/hl. BrE raise an invoicevystavit fakturu

vzbudit: raise hopes of sthvzbudit naděje na co

vztáhnout: lay a hand on sb, raise one's hand against sbvztáhnout ruku na koho uhodit

zahrozit: wag one's finger at sb, raise a warning finger to sbzahrozit prstem komu

povyk: kick up a fuss, raise Cainztropit povyk

ante: up/raise the antezvýšit (své) požadavky v boji o něco ap., zvýšit vklad, přisadit si v pokeru ap.