Hlavní obsah

podezření

Podstatné jméno, rod střední

  • z čeho suspicion of sth(tušení) inklingmed. na co suspected sthMám podezření, že ...I suspect that ...mimo podezřeníabove suspicionvzbudit podezřeníraise/arouse suspicion

Vyskytuje se v

fern: podezřeň královskároyal fern

incriminate: vystavit se trestnímu stíhání, dostat se do podezření svým přičiněnímincriminate osf

reasonable: důvodné podezřenípráv. reasonable suspicion

suspicion: zatknout koho pro podezření z čehoarrest sb on suspicion of sth

violation: podezření z porušení čehosuspected violation of sth

arouse: vzbudit podezřeníarouse suspicion

raise: vzbudit podezřeníraise suspicion

podezření: mimo podezřeníabove suspicion