Hlavní obsah

hlas

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (lidský) voicetichým hlasem říctin a low voicezvýšit hlasraise one's voice
  2. (zvuk) sound(volání - ptačí ap.) call
  3. (pěvecký part) part, voice (part)
  4. (volební) vote(lístek) ballotvhodit/odevzdat (svůj) hlascast one's vote

Vyskytuje se v

hlásit se: hlásit se k (z)odpovědnosti za coclaim responsibility for sth

nakřáplý: přen. nakřáplý hlascracked voice

pozvednout: pozvednout hlasraise one's voice

roztřesený: roztřesený hlaswavering voice

sčítání: sčítání hlasůvote counting, counting of votes

vhodit: vhodit (svůj) hlas při volbáchcast one's vote

volební: volební hlasvote

zvednout: zvednout hlas křičetraise one's voice

dojetí: Hlas se jí chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.

hlásit: Hlásili přeháňky. v předpovědiThe (weather) forecast is for showers., The weatherman called for showers.

napodobit: napodobit čí hlasimitate sb's voice

odevzdat: odevzdat svůj hlas ve volbáchcast one's vote

tichý: tichý hlasquiet/low/soft/hushed voice

třást se: Hlas se mu třásl.His voice trembled.

zaniknout: Její hlas zanikl v hluku.Her voice was drowned by the noise.

activate: ovládaný hlasemvoice-activated

avowed: otevřeně se hlásit k čemube avowed sth

carry: získat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbáchAmE carry the state/area

cast: odvolit, odevzdat svůj hlascast one's vote

duty: nastoupit/hlásit se do službygo on/report for duty

marginal: volební obvod s malým rozdílem hlasů pro jednotlivé kandidátymarginal constituency

monotone: monotónním hlasem, monotónněin a monotone

ordinary: usnesení, k němuž stačí prostá většina hlasůordinary resolution

pink: volební hlasy homosexuálůpink vote

pitched: vysoký/hluboký hlashigh/low-pitched voice

recorder: diktafon, záznamník hlasuvoice recorder

reverential: s posvátnou úctou v hlasein reverential tones

soft: tiše, jemným hlasemin a soft voice

still: tichý hlasstill voice

throaty: hrdelní hlasthroaty voice

tremulous: rozechvělým hlasemin a tremulous voice

voice: diktafon, záznamník hlasuvoice recorder

vote: (od)volit koho, vhodit (svůj) hlas, dát svůj hlas komucast one's vote for sb

waver: třesoucí se hlaswavering voice

admission: (po)žádat o přijetí, hlásit se kamapply for admission to sth

count: Tvůj hlas neplatil.Your vote didn't count.

in: tiše, tichým hlasemin a low voice

it: Hlásili, že ...It was reported, that ...

most: Získal nejvíc hlasů.He won the most votes.

no: hlasy proti mají 65%, pro 35%the noes have 65%, the yeses 35%

voiced: s drsným hlasemhusky-voiced

hlas: tichým hlasem říctin a low voice