Hlavní obsah

hlásit

Nedokonavé sloveso

  1. (oznamovat) co komu report sth to sb(veřejně ap.) announce sth(uvědomit) notify sb/sth
  2. (v rozhlase ap.) report(oznámit) announce sth(v předpovědi počasí) call for sthHlásili přeháňky. v předpovědiThe (weather) forecast is for showers., The weatherman called for showers.

Vyskytuje se v

hlas: raise one's voicezvýšit hlas

hlásit se: claim responsibility for sthhlásit se k (z)odpovědnosti za co

nakřáplý: cracked voicepřen. nakřáplý hlas

pozvednout: raise one's voicepozvednout hlas

roztřesený: wavering voiceroztřesený hlas

vhodit: cast one's votevhodit (svůj) hlas při volbách

volební: votevolební hlas

zvednout: raise one's voicezvednout hlas křičet

dojetí: Her voice trembled with emotion.Hlas se jí chvěl dojetím.

napodobit: imitate sb's voicenapodobit čí hlas

odevzdat: cast one's voteodevzdat svůj hlas ve volbách

tichý: quiet/low/soft/hushed voicetichý hlas

třást se: His voice trembled.Hlas se mu třásl.

zaniknout: Her voice was drowned by the noise.Její hlas zanikl v hluku.

avowed: be avowed sthotevřeně se hlásit k čemu

cast: cast one's voteodvolit, odevzdat svůj hlas

duty: go on/report for dutynastoupit/hlásit se do služby

pitched: high/low-pitched voicevysoký/hluboký hlas

still: still voicetichý hlas

throaty: throaty voicehrdelní hlas

voice: a (lone) voice in the wilderness, a voice crying in the wildernessojedinělý hlas odporu ap.

vote: cast one's vote for sb(od)volit koho, vhodit (svůj) hlas, dát svůj hlas komu

waver: wavering voicetřesoucí se hlas

admission: apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kam

count: Your vote didn't count.Tvůj hlas neplatil.

it: It was reported, that ...Hlásili, že ...

hlásit: The (weather) forecast is for showers., The weatherman called for showers.Hlásili přeháňky. v předpovědi