Hlavní obsah

hlas

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (lidský) voicetichým hlasem říctin a low voicezvýšit hlasraise one's voice
  2. (zvuk) sound(volání - ptačí ap.) call
  3. (pěvecký part) part, voice (part)
  4. (volební) vote(lístek) ballotvhodit/odevzdat (svůj) hlascast one's vote

Vyskytuje se v

hlásit se: claim responsibility for sthhlásit se k (z)odpovědnosti za co

nakřáplý: cracked voicepřen. nakřáplý hlas

pozvednout: raise one's voicepozvednout hlas

roztřesený: wavering voiceroztřesený hlas

sčítání: vote counting, counting of votessčítání hlasů

vhodit: cast one's votevhodit (svůj) hlas při volbách

volební: votevolební hlas

zvednout: raise one's voicezvednout hlas křičet

dojetí: Her voice trembled with emotion.Hlas se jí chvěl dojetím.

hlásit: The (weather) forecast is for showers., The weatherman called for showers.Hlásili přeháňky. v předpovědi

napodobit: imitate sb's voicenapodobit čí hlas

odevzdat: cast one's voteodevzdat svůj hlas ve volbách

tichý: quiet/low/soft/hushed voicetichý hlas

třást se: His voice trembled.Hlas se mu třásl.

zaniknout: Her voice was drowned by the noise.Její hlas zanikl v hluku.

activate: voice-activatedovládaný hlasem

avowed: be avowed sthotevřeně se hlásit k čemu

carry: AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách

cast: cast one's voteodvolit, odevzdat svůj hlas

duty: go on/report for dutynastoupit/hlásit se do služby

marginal: marginal constituencyvolební obvod s malým rozdílem hlasů pro jednotlivé kandidáty

monotone: in a monotonemonotónním hlasem, monotónně

ordinary: ordinary resolutionusnesení, k němuž stačí prostá většina hlasů

pink: pink votevolební hlasy homosexuálů

pitched: high/low-pitched voicevysoký/hluboký hlas

recorder: voice recorderdiktafon, záznamník hlasu

reverential: in reverential toness posvátnou úctou v hlase

soft: in a soft voicetiše, jemným hlasem

still: still voicetichý hlas

throaty: throaty voicehrdelní hlas

tremulous: in a tremulous voicerozechvělým hlasem

voice: voice recorderdiktafon, záznamník hlasu

vote: cast one's vote for sb(od)volit koho, vhodit (svůj) hlas, dát svůj hlas komu

waver: wavering voicetřesoucí se hlas

admission: apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kam

count: Your vote didn't count.Tvůj hlas neplatil.

in: in a low voicetiše, tichým hlasem

it: It was reported, that ...Hlásili, že ...

most: He won the most votes.Získal nejvíc hlasů.

no: the noes have 65%, the yeses 35%hlasy proti mají 65%, pro 35%

voiced: husky-voiceds drsným hlasem

hlas: in a low voicetichým hlasem říct