Hlavní obsah

hlas

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (lidský) voicetichým hlasem říctin a low voicezvýšit hlasraise one's voice
  2. (zvuk) sound(volání - ptačí ap.) call
  3. (pěvecký part) part, voice (part)
  4. (volební) vote(lístek) ballotvhodit/odevzdat (svůj) hlascast one's vote

Vyskytuje se v

hlásit se: hlásit se k (z)odpovědnosti za coclaim responsibility for sth

nakřáplý: přen. nakřáplý hlascracked voice

pozvednout: pozvednout hlasraise one's voice

roztřesený: roztřesený hlaswavering voice

sčítání: sčítání hlasůvote counting, counting of votes

vhodit: vhodit (svůj) hlas při volbáchcast one's vote

volební: volební hlasvote

zvednout: zvednout hlas křičetraise one's voice

dojetí: Hlas se jí chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.

hlásit: Hlásili přeháňky. v předpovědiThe (weather) forecast is for showers., The weatherman called for showers.

hlásit se: hlásit se na vysokou školuapply for admission to a university, AmE apply to college

napodobit: napodobit čí hlasimitate sb's voice

odevzdat: odevzdat svůj hlas ve volbáchcast one's vote

tichý: tichý hlasquiet/low/soft/hushed voice

třást se: Hlas se mu třásl.His voice trembled.

zaniknout: Její hlas zanikl v hluku.Her voice was drowned by the noise.

activate: voice-activatedovládaný hlasem

avowed: be avowed sthotevřeně se hlásit k čemu

carry: AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách

cast: cast one's voteodvolit, odevzdat svůj hlas

duty: go on/report for dutynastoupit/hlásit se do služby

marginal: marginal constituencyvolební obvod s malým rozdílem hlasů pro jednotlivé kandidáty

monotone: in a monotonemonotónním hlasem, monotónně

ordinary: ordinary resolutionusnesení, k němuž stačí prostá většina hlasů

pink: pink votevolební hlasy homosexuálů

pitched: high/low-pitched voicevysoký/hluboký hlas

recorder: voice recorderdiktafon, záznamník hlasu

reverential: in reverential toness posvátnou úctou v hlase

soft: in a soft voicetiše, jemným hlasem

still: still voicetichý hlas

throaty: throaty voicehrdelní hlas

tremulous: in a tremulous voicerozechvělým hlasem

voice: voice recorderdiktafon, záznamník hlasu

voice: a (lone) voice in the wilderness, a voice crying in the wildernessojedinělý hlas odporu ap.

vote: cast one's vote for sb(od)volit koho, vhodit (svůj) hlas, dát svůj hlas komu

vote: yes votehlas pro

waver: wavering voicetřesoucí se hlas

admission: apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kam

count: Your vote didn't count.Tvůj hlas neplatil.

cry: A cry went up from ...Ozvaly se výkřiky z úst..., přen. Ozvaly se nesouhlasné hlasy...

in: in a low voicetiše, tichým hlasem

it: It was reported, that ...Hlásili, že ...

most: He won the most votes.Získal nejvíc hlasů.

no: the noes have 65%, the yeses 35%hlasy proti 65%, hlasy pro 35%

voiced: husky-voiceds drsným hlasem