Hlavní obsah

zvednout

Dokonavé sloveso

  1. (dát nahoru) co lift sth (up), put sth up(vyzdvihnout) hoist sth(ztěžka) heave (up)(vyvýšit) form. elevate sthloď. zvednout kotvuweigh anchor
  2. co (ruku ap.) put sth up, raise sth, lift sthZvedněte ruce.Put up your hands.přen. zvednout ruku proti komuraise one's hand against sb
  3. (ze země ap.) co pick sth up, lift sth (up)
  4. (postavit) koho/co stand sb/sth up, put sth upright
  5. co (úroveň ap.) raise sth
  6. (zlepšit) co improve, raise, elevate sth
  7. (hlas ap.)zvednout hlas křičetraise one's voice

Vyskytuje se v

kotva: weigh anchor, pull/heave up the anchor, up-anchorloď. zvednout kotvu

telefon: pick up/answer the (tele)phonezvednout/vzít telefon

zvednout se: Clouds of smoke rose from the wreckage.Z vraku se zvedla oblaka kouře.

rukavice: pick up/take up the gauntletpřen. zvednout (hozenou) rukavici přijmout výzvu

buck up: buck up sb's spirits(po)zvednout náladu komu

get on: get on the phonezvednout telefon a zavolat někomu

lift: lift sb's moodzvednout náladu komu, potěšit koho

phone: get on the phonezvednout telefon a zavolat někomu

spirit: lift sb's spirits(po)zvednout komu náladu

above: He lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.

hand: Put your hand up.Zvedni ruku.

its: The dog lifted its head.Pes zvedl hlavu.

look: He said it without looking up.Řekl to, aniž by zvedl oči.

telephone: answer the telephonezvednout telefon

up: He put his hand up.Zvedl ruku., Dal ruku nahoru.

zvednout: weigh anchorloď. zvednout kotvu