Hlavní obsah

zvednout

Dokonavé sloveso

  1. (dát nahoru) co lift sth (up), put sth up(vyzdvihnout) hoist sth(ztěžka) heave (up)(vyvýšit) form. elevate sthloď. zvednout kotvuweigh anchor
  2. co (ruku ap.) put sth up, raise sth, lift sthZvedněte ruce.Put up your hands.přen. zvednout ruku proti komuraise one's hand against sb
  3. (ze země ap.) co pick sth up, lift sth (up)
  4. (postavit) koho/co stand sb/sth up, put sth upright
  5. co (úroveň ap.) raise sth
  6. (zlepšit) co improve, raise, elevate sth
  7. (hlas ap.)zvednout hlas křičetraise one's voice

Vyskytuje se v

kotva: loď. zvednout kotvuweigh anchor, pull/heave up the anchor, up-anchor

telefon: zvednout/vzít telefonpick up/answer the (tele)phone

zvednout se: Z vraku se zvedla oblaka kouře.Clouds of smoke rose from the wreckage.

zvednout se: zvednout se ze země po pádu ap.pick osf up

rukavice: přen. zvednout (hozenou) rukavici přijmout výzvupick up/take up the gauntlet

buck up: buck up sb's spirits(po)zvednout náladu komu

get on: get on the phonezvednout telefon a zavolat někomu

lift: lift sb's moodzvednout náladu komu, potěšit koho

phone: get on the phonezvednout telefon a zavolat někomu

phone: pick up/hovor. get the phonezvednout telefon zvonící ap.

spirit: lift sb's spirits(po)zvednout komu náladu

above: He lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.

hand: Put your hand up.Zvedni ruku.

its: The dog lifted its head.Pes zvedl hlavu.

look: He said it without looking up.Řekl to, aniž by zvedl oči.

telephone: answer the telephonezvednout telefon

up: He put his hand up.Zvedl ruku., Dal ruku nahoru.