Hlavní obsah

its [ɪts]

Zájmeno

  • jeho, její, svůj, svojí o věci, zvířeti, dítětibezrodé přivlastňovací zájmenoThe dog lifted its head.Pes zvedl hlavu.

Vyskytuje se v

be: kdyby nebylo, nebýt koho/čehoif it wasn't for

beat: to nechápu, to netuším, to mi nejde do hlavy/na rozum(it) beats me

bed: jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky snísb has made their bed, and now they must lie in it

believe: věř(te) tomu nebo nebelieve it or not

best: nejlepší na tom je/bylo ...best of (it) all

big: uspět, dotáhnout to daleko, prorazitmake it big

bolt: vzít do zaječích, vzít roha, utéctmake a bolt for it

bother: To není žádný problém., Udělám to rád. při nabídce pomociIt's no bother.

bring on: Tak pojď., Tak se ukaž. jsem na tebe připraven ap.Bring it on!

bugger: sakra, do prdele, do hajzlubugger (it)

burst: vystoupit z břehů řekaburst its banks

business: do toho komu nic není, to se koho netýkáit is none of sb's business

cake: chtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celáwant to have one's cake and eat it

chuck: se vším praštit, vykašlat se na všechnochuck it all

coin: hrabat, mastit si kapsu rychle bohatnout, často nezaslouženěbe coining it (in)

come: zasloužit si, koledovat si o co trest ap.have it coming to one

come off: Nekecej!, Nech toho!Come off it!

conclusion: Bylo to předem jasné., To se dalo čekat.It was a foregone conclusion.

cool: uklidni secool it

cop: slíznout si to, schytat to, vypít si tocop it

crack: nebýt takový zázrak, jak se povídá, nebýt zase tak extrabe not all it's cracked up to be

cut: nemít na to, nemoci se rovnat nebýt zdaleka tak dobrýnot cut it

damn: Hergot!, Sakra!, Krucinál!Damn (it)!

darn: do háje, sakra zvolánídarn it

dash: hrome!, zatraceně!Dash (it all)

day: zabalit to, skončit co, nechat tohocall it a day

dish out: to sb hovor. dát co proto komu zkritizovat, potrestatdish it out

doubt: (O tom) pochybuji.I doubt it.

dream: ani (ve snu) by mě to nenapadlo něco udělatwouldn't dream of it

easy: Opatrně., Pomalu., Zlehka. při přemísťování velkého předmětu ap.Easy does it.

entirety: v celku, jako celek, celý, v celém (svém) rozsahuin its entirety

face: na první pohled, při zběžném pohleduon the face of it

far: vůbec ne, právě naopakfar from it

for: sb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čehoif not for, were it not for

forget: Na to zapomeň! důrazné odmítnutí návrhu ap., Zapomeň na to., Pusť to z hlavy. nedělej si s tím starostiForget it

fun: (u)dělat co jen tak pro zábavudo sth for (the) fun (of it)

funeral: To je tvůj problém., To je tvoje věc.It's your funeral.

game: to patří k věciit is all part of the game

go: Jdi do toho., Jdi na to.Go for it.

gun: šlápnout/dupnout na to/plyn, osolit to v autě ap.gun it/(the engine)

hack: kdo hovor. na to nemá schopnosti ap.sb can't hack it

had: být vyřízený, mít to spočítané mít vážně potíže či žádnou šanci uspěthave had it

ham: (záměrně) přehrávat herecham it up

hand: uznat, muset nechat komu něčí schopnostihave to hand it to sb

harm: nikomu neublíží, když udělá co, nic se nestane, když se udělá coit does no harm to do sth, there is no harm in doing sth

have: říká se, žerumour has it that

hell: jenom tak (ze srandy), z legrace beze smyslufor the hell of it

high: je nejvyšší čas, je načaseit is high time

hold: Počkat., Moment., Zadrž.Hold it.

hoof: šlapat pěškyhoof it

hop: Padej!, Odpal!Hop it.

if: ne že by coit's not as if

it: ne že by, není to (jen) proto že při udávání dalších důvodůit's not (simply) that

job: to je přesně ono to chciit is just the job

keep: pokračovat v tom v něčem započatém i přes nesnáze ap., nevzdávat tokeep at it

leave out: Nech(te) toho!Leave it out.

let: nech to být/plavat, přejít to, vykašlat se na to už neřešitlet it go

life: To je můj smysl života/mé vše. to nejdůležitější v životěIt's my life.

like: To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.It's just like her/him.

lorry: Je to kradené/za pět prstů. zbožíIt has fallen off the back of a lorry.

lose: vypěnit, ztratit nervy rozčílit selose it

made: být za vodou uspět ap.have (got) it made

make: swh dostat se, dorazit kam včas, stihnout to kammake it

make up: smířit se, udobřit semake (it) up

make up to: sb vynahradit to, oplatit to komu, revanšovat se komumake it up to

matter: To nevadí.It doesn't matter.

mean: vědět, jaké to je/co to obnášíknow what it means

mention: Není zač., To nestojí za řeč. reakce na poděkováníDon't mention it.

mildly: mírně řečenoto put it mildly

mind: mít v úmyslu udělat cohave it in mind to do sth

accord: samo (od sebe) bez cizího přičiněníof its own accord