Hlavní obsah

mention [ˈmenʃən]

Vyskytuje se v

mention: Don't mention it.Není zač., To nestojí za řeč. reakce na poděkování

above: the above mentioned/citedvýše uvedený/zmíněný

co: no problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at allnení za co poděkování

níže: below mentioned, undermentionedníže uvedený

posledně: last-mentioned, the latterposledně jmenovaný z výčtu

uvedený: the above mentioned, aforesaidvýše uvedený

zač: No problem, BrE, form. Not at all., hl. AmE You are welcome., hovor. It's okay., form. Don't mention it., It's nothing.Není zač. po poděkování

zmíněný: above mentionedvýše zmíněný

málo: Thank you. – Don't mention it./Not at all.Děkuji. – Za málo.

předeslat: As I mentioned before.Jak jsem již předeslal.

řeč: nemá smysl o tom mluvit It's not worth mentioning., reakce na poděkování Don't mention it.To nestojí za řeč.

stát: be worthy of notice, be worth mentioningstát za zmínku

zmínka: It's not worth mentioning/worth a mention.Nestojí to za zmínku.

dispatch: be mentioned in dispatchesbýt doporučen na vyznamenání za statečnost