Hlavní obsah

mention [ˈmenʃən]

Sloveso

  1. sth zmínit (se), zmiňovat se o čemtoo few/little to mentiontak málo, že to nestojí za řeč
  2. uvést jméno v textu ap.the above mentionedvýše uvedený ve smlouvě

Podstatné jméno

  1. of sth zmínka o čem, zmínění čehomake no mention of sthvůbec se nezmínit o čem
  2. (special) mention chvála, uznání, pochvalahonourable mentiončestné uznání poroty ap.

Vyskytuje se v

dispatch: be mentioned in dispatchesbýt doporučen na vyznamenání za statečnost

above: the above mentioned/citedvýše uvedený/zmíněný

co: není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at all

níže: níže uvedenýbelow mentioned, undermentioned

posledně: posledně jmenovaný z výčtulast-mentioned, the latter

uvedený: výše uvedenýthe above mentioned, aforesaid

zač: Není zač. po poděkováníNo problem, BrE, form. Not at all., hl. AmE You are welcome., hovor. It's okay., form. Don't mention it., It's nothing.

zmíněný: výše zmíněnýabove mentioned

málo: Děkuji. – Za málo.Thank you. – Don't mention it./Not at all.

předeslat: Jak jsem již předeslal.As I mentioned before.

řeč: To nestojí za řeč.nemá smysl o tom mluvit It's not worth mentioning., reakce na poděkování Don't mention it.

stát: stát za zmínkube worthy of notice, be worth mentioning

zmínka: Nestojí to za zmínku.It's not worth mentioning/worth a mention.