Hlavní obsah

řeč

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost mluvit) speechorgány řečispeech organs
  2. (způsob vyjadřování) way of speaking, speaking manner, oral expressionvada řečispeech impediment/defect
  3. (jazyk) language, tongueučit se cizí řečistudy foreign languagesmateřská řečnative language, mother tongue
  4. (mluvení) talk(ing)(rozhovor) conversationTo nestojí za řeč.(nemá smysl o tom mluvit) It's not worth mentioning., (reakce na poděkování) Don't mention it.skočit komu do řečicut in on sb, interrupt sbling. (polo)přímá řeč(semi-)direct speech/AmE discourse
  5. (projev) speech, address(slavnostní) orationnástupní řečinauguration speech
  6. (styl) speech, language, style
  7. řeči hovor.(klepy) gossip, rumoursřeči hovor.(povídání ap.) talkLidi budou mít řeči.People will talk.

Vyskytuje se v

nepřímý: ling. nepřímá řečindirect speech

planý: plané řečiempty/idle talk, hot air

posunkový: posunková řečgesture language, nesprávně znakový jazyk sign language, znakování signing

pronést: pronést řeč/proslov ke komugive/make/deliver a speech to sb, address sb

přímý: ling. přímá řečdirect speech

skočit: přen. skočit do řeči komucut in on sb, interrupt sb

vada: vada řeči koktání ap.(speech) impediment

znakový: znakový jazyk, nesprávně znaková řečsign language

stočit se: Řeč se stočila na jeho práci.The conversation turned to his job.

hospodský: hospodské řečipub talk

acceptance: acceptance speechděkovná/děkovací řeč při přebírání ceny

argument: without argumentbez řečí

baccalaureate: baccalaureate addresspromoční řeč/proslov

conversation: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru s kým

direct: ling. direct speechpřímá řeč

dirty: talk dirtyvést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextem

enter into: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kým

inaugural: inaugural speech/addressnástupní řeč/projev

make: make a speechpronést řeč, mít proslov

mention: too few/little to mentiontak málo, že to nestojí za řeč

-mouthed: smart-mouthediron. mající chytré řeči, hrozně chytrý, přidrzlý

oration: funeral orationpohřební řeč

recognition: speech recognitionrozpoznávání řeči

shop: shop talkřeči o práci

speech: speech organorgán řeči

speech: speech impedimentvada řeči fyzická překážka v normálním projevu

speech: speech blockdočasná ztráta řeči po šoku ap.

speech: give a speech to sbpromluvit, přednést projev, pronést řeč ke komu

talk: talk bigchvástat se, vychloubat se, mít velké řeči

talk: be all talk (and no action)mít plno řečí (a skutek utek)

talk: give a talk on sthpromluvit, pohovořit, pronést řeč o čem

keen: She wasn't very keen to talk.Nebylo jí zrovna do řeči.