Hlavní obsah

vada

Vyskytuje se v

řeč: speech impediment/defectvada řeči

skrytý: hidden defects, řidč. hidden faultsskryté vady

sluchový: hearing defect/impairmentmed. sluchová vada

zrakový: visual defect/disorder/impairment, vision defect, eye disorderzraková vada

congenital: congenital heart defectvrozená srdeční vada

hearing: hearing impairmentvada sluchu

impairment: visual/hearing impairmentzrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchu

inborn: med. inborn defectvrozená vada

refraction: med. refraction errorrefrakční vada

speech: speech impedimentvada řeči fyzická překážka v normálním projevu

strike: AmE, hovor. have a strike against onemít (zásadní) vadu

taint: free from taintbez poskvrny, nezkažený, bez úhony, bez vad

vision: impaired visionvada zraku

defect: hearing defectsluchová vada

vada: material defect, defect in materialvada materiálu