Hlavní obsah

speech [spiːtʃ]

Podstatné jméno

  1. řeč, mluveníspeech organorgán řečiin speechmluvenou formouspeech impedimentvada řeči fyzická překážka v normálním projevuspeech blockdočasná ztráta řeči po šoku ap.
  2. mluva
  3. projev, proslovgive a speech to sbpromluvit, přednést projev, pronést řeč ke komukeynote speechpřednesení zásadních bodů/hlavních cílů politického programu ap.

Vyskytuje se v

impediment: vada řeči(speech) impediment

acceptance: děkovací řeč při přebírání cenyacceptance speech

direct: přímá řečling. direct speech

give: mít projevgive a speech

inaugural: nástupní řeč/projevinaugural speech/address

keynote: programové prohlášení, přednesení hlavních cílů politických ap.keynote address/speech

make: pronést řeč, mít proslovmake a speech

recognition: rozpoznávání řečispeech recognition

soapbox: projev pouličního řečníka na neoficiálním shromáždění ap.soapbox speech

speech: orgán řečispeech organ

therapist: logoped(ka)speech therapist

welcoming: uvítací projevwelcoming speech

shall: On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.He shall not make his speech.

druh: slovní druhword class, part of speech

nepřímý: ling. nepřímá řečindirect speech

okázalý: okázalý projevportentous speech

projev: mít projevmake/deliver a speech

pronést: pronést řeč ke komugive a speech, address sb

proslov: pronést/mít proslovgive/deliver a speech/an address

přímý: ling. přímá řečdirect speech

řeč: orgány řečispeech organs

řečnický: řečnický obratfigure of speech

svoboda: svoboda slova/projevufreedom of speech

vada: vada řeči koktání ap.(speech) impediment

slavnostní: slavnostní proslovceremonial speech

veřejný: veřejný projevpublic speech

vystoupit: vystoupit s projevemmake a speech