Hlavní obsah

speech [spiːtʃ]

Podstatné jméno

  1. řeč, mluveníspeech organorgán řečiin speechmluvenou formouspeech impedimentvada řeči fyzická překážka v normálním projevuspeech blockdočasná ztráta řeči po šoku ap.
  2. mluva
  3. projev, proslovgive a speech to sbpromluvit, přednést projev, pronést řeč ke komukeynote speechpřednesení zásadních bodů/hlavních cílů politického programu ap.

Vyskytuje se v

impediment: (speech) impedimentvada řeči

acceptance: acceptance speechděkovná/děkovací řeč při přebírání ceny

direct: ling. direct speechpřímá řeč

give: give a speechmít projev

inaugural: inaugural speech/addressnástupní řeč/projev

keynote: keynote address/speechprogramové prohlášení, přednesení hlavních cílů politických ap.

make: make a speechpronést řeč, mít proslov

recognition: speech recognitionrozpoznávání řeči

soapbox: soapbox speechprojev pouličního řečníka na neoficiálním shromáždění ap.

therapist: speech therapistlogoped(ka)

welcoming: welcoming speechuvítací projev

shall: He shall not make his speech.On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.