Hlavní obsah

conversation [ˌkɒnvəˈseɪʃən]

Podstatné jméno

  • with sb about sth (roz)hovor, rozmluva, konverzace s kým o čemstrike up a conversationnavázat hovor, začít rozhovor s kýmenter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru s kýmhave a conversation about sthpromluvit si, pohovořit si o čem

Vyskytuje se v

enter into: dát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kýmenter into conversation with sb

fall into: navázat/zapříst hovor s kýmfall into conversation with sb

manoeuvre: řídit rozhovormaneuver a conversation

eavesdrop: odposlouchávat telefonní hovoryeavesdrop on telephone conversations

předmět: předmět (roz)hovorusubject of conversation

vést: vést rozhovorhold a conversation

rozhovor: navázat rozhovor s kýmenter into conversation with sb

stočit se: Řeč se stočila na jeho práci.The conversation turned to his job.

útržek: útržky hovorusnatches of conversation

conversation: navázat hovor, začít rozhovor s kýmstrike up a conversation