Hlavní obsah

uvedený

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

chod: uvést do chodustart up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to work

míra: uvést co na správnou míruto correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straight

níže: níže uvedenýbelow mentioned, undermentioned

pohyb: uvést co do pohybuput/set sth in motion

provoz: uvést co do provozuput sth into operation, do chodu get sth going, novou linku ap. též commission sth

příklad: uvést komu příklad čehogive sb an example of sth, give sb a for instance

rozpaky: uvést koho do rozpakůembarrass sb, do velkých make sb squirm, vyvést z míry discomfit sb

souvislost: dávat/uvést co do souvislosti s čímconnect sth with sth, relate sth to sth

uvést: uvést příkladgive an example, hovor. give a for instance, čeho exemplify sth

uvést: uvést jednotlivě/po položkáchitemize

uvést: uvést do rozpakůembarrass, discomfit sb

uvést: uvést v omyl kohomislead sb, oklamat deceive sb

uvést: uvést do pohybu coset sth in motion

uvést: uvést co do provozuput sth into operation

uvést: uvést co ve známostmake sth known

uvést: být uvedenbe introduced, vyjít come out, na trh be launched

úžas: přivést koho k úžasu, uvést koho v úžasastound, astonish sb

známost: uvést co ve známostmake sth known, announce sth, odhalit disclose sth

uvést: Uvedl je dovnitř.He showed them in.

pravý: uvést to/věci na pravou míru výrok ap.set/put the record straight

above: the above mentioned/citedvýše uvedený/zmíněný

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

example: give an exampleuvést příklad

go: get sth goinguvést do provozu, rozchodit, rozběhnout co zařízení ap.

instance: AmE give a for instanceuvést příklad

instruct: unless otherwise instructedpokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokyny

known: make sth knownoznámit co, uvést co ve známost

make: make osf knowndát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.

make out: make out a/one's case against sthuvést argumenty/stavět se proti čemu

mark: marked priceuvedená cena na visačce ap.

mention: the above mentionedvýše uvedený ve smlouvě

motion: put sth in motionuvést co do pohybu, rozhýbat co

otherwise: unless otherwise statedpokud není uvedeno jinak

record: put/place sth on recorddát/zanést do záznamu/zápisu, přen. oficiálně vyslovit/uvést/pronést

red alert: be/put sb on red alertbýt v/uvést koho do stavu nejvyšší pohotovosti

set: set sth goingrozběhnout, rozjet, uvést do chodu co stroj ap.

simmer: bring sth to a simmeruvést co do mírného varu

stipulate: as stipulated ...jak je uvedeno (ve smlouvě)/bylo ujednáno, v souladu se ... smlouvou ap.

trance: put sb into a tranceuvést koho do transu

unless: unless otherwise statednení-li uvedeno jinak

valid: make sth validuvést co v platnost

misquote: They misquoted their prices.Uvedli/Udali špatně své ceny.

put: Just to put you in the picture ...Jen abych vás uvedl do obrazu...

state: as stated belowjak je uvedeno níže v dokumentu