Hlavní obsah

uvedený

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

chod: uvést do chodustart up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to work

míra: uvést co na správnou míruto correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straight

níže: níže uvedenýbelow mentioned, undermentioned

pohyb: uvést co do pohybuput/set sth in motion

provoz: uvést co do provozuput sth into operation, do chodu get sth going, novou linku ap. též commission sth

příklad: uvést komu příklad čehogive sb an example of sth, give sb a for instance

rozpaky: uvést koho do rozpakůembarrass sb, do velkých make sb squirm, vyvést z míry discomfit sb

souvislost: dávat/uvést co do souvislosti s čímconnect sth with sth, relate sth to sth

uvést: uvést příkladgive an example, hovor. give a for instance, čeho exemplify sth

úžas: přivést koho k úžasu, uvést koho v úžasastound, astonish sb

známost: uvést co ve známostmake sth known, announce sth, odhalit disclose sth

pravý: uvést to/věci na pravou míru výrok ap.set/put the record straight

above: výše uvedený/zmíněnýthe above mentioned/cited

being: dát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v životbring sth into being

example: uvést příkladgive an example

go: uvést do provozu, rozchodit, rozběhnout co zařízení ap.get sth going

instance: uvést příkladAmE give a for instance

instruct: pokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokynyunless otherwise instructed

known: oznámit co, uvést co ve známostmake sth known

make: dát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.make osf known

mark: uvedená cena na visačce ap.marked price

mention: výše uvedený ve smlouvěthe above mentioned

motion: uvést co do pohybu, rozhýbat coput sth in motion

place: zavést do praxe, uvést v účinnost coput sth in place

red alert: být v/uvést koho do stavu nejvyšší pohotovostibe/put sb on red alert

set: rozběhnout, rozjet, uvést do chodu co stroj ap.set sth going

simmer: uvést co do mírného varubring sth to a simmer

stipulate: jak je uvedeno (ve smlouvě)/bylo ujednáno, v souladu se ... smlouvou ap.as stipulated ...

trance: uvést koho do transuput sb into a trance

unless: není-li uvedeno jinakunless otherwise stated

valid: uvést co v platnostmake sth valid

misquote: Uvedli/Udali špatně své ceny.They misquoted their prices.

state: jak je uvedeno níže v dokumentuas stated below

uvedený: výše uvedenýthe above mentioned, aforesaid