Hlavní obsah

provoz

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (chod podniku ap.) operation(fungování) workingprovoz na směnyshift operation
  2. (stroje ap.) operation, run(ning)(též funkčnost) commissionprovoz automobilucar operationuvést co do provozuput sth into operation, (do chodu) get sth going, (novou linku ap. též) commission sthbýt v provozube in operation, (fungovat) be workingmimo provozout of operation, (porouchaný) out of order
  3. (dopravní ap.) trafficjednosměrný provozone way trafficsilný provozheavy traffic

Vyskytuje se v

hustý: heavy traffichustý provoz

mimo: out of service, out of ordermimo provoz

pravidlo: traffic regulations, BrE Highway Code, AmE Traffic Codepravidla silničního provozu

řízení: traffic controldopr. řízení dopravního provozu

účastník: road userdopr. účastník silničního provozu

uvést: put sth into operationuvést co do provozu

vyřadit: put/take sth out of operation/service, remove sth from service, loď, reaktor ap. decommissionvyřadit co z provozu

vyřazení: putting out of service, removal from service, lodi, reaktoru ap. decommissioningvyřazení z provozu

schopný: operationalschopný provozu

silný: heavy rain/trafficsilný liják/provoz

zkušební: trial run/versionzkušební provoz/verze

air: air trafficletový/letecký provoz

census: traffic censusstatistika provozu/průjezdu vozidel

chief: Chief Operating Office COOprovozní ředitel, ředitel provozu

flow: traffic flowdopravní provoz/proud, proudění dopravy

go: get sth goinguvést do provozu, rozchodit, rozběhnout co zařízení ap.

heavy: heavy traffichustý provoz

heavy-duty: heavy-duty equipmentvybavení pro těžký provoz

inbound: inbound trafficpříchozí provoz, vjíždějící doprava

manager: operations managervedoucí provozu

no claims: no-claims bonus/discountsleva na pojistném za bezeškodní průběh pojistky/provoz vozidla

pilot: pilot schemezkušební provoz

service: in servicev provozu zařízení ap.

shutdown: temporary shutdowndočasné zastavení provozu

traffic: traffic rulesdopravní předpisy, pravidla silničního provozu

user: road usersúčastníci silničního provozu

vehicular: vehicular trafficdopravní provoz, silniční ruch, automobilová doprava

working: in working conditionschopný provozu, provozuschopný

provoz: shift operationprovoz na směny