Hlavní obsah

doprava

Příslovce

  1. (na pravou stranu) (to the) rightZaboč(te) doprava.Turn (to the) right.Jděte druhou ulicí doprava.Take the second right.
  2. (v politice, v názorech) (to the) right

Vyskytuje se v

dispečer: dispečer letecké dopravy, letový dispečerair-traffic controller

kyvadlový: kyvadlová dopravashuttle (service)

příměstský: příměstská dopravasuburban/pro dojíždějící commuter transport

silniční: silniční dopravaroad transport

veřejný: veřejná dopravapublic transport/AmE transportation

zleva: zleva dopravafrom (the) left to (the) right, po směru hodinových ručiček clockwise

doprava: Zaboč(te) doprava.Turn (to the) right.

schopný: schopný dopravytransportable

flow: dopravní provoz/proud, proudění dopravytraffic flow

haulage: nákladní silniční dopravaroad haulage

inbound: příchozí provoz, vjíždějící dopravainbound traffic

land: pozemní vojska/dopravaland force(s)/transport(ation)

mass: hromadná dopravadopr. mass transportation

oncoming: doprava v protisměruoncoming traffic

right: zahnout dopravaturn right

service: vnitrostátní letecká dopravadomestic air service

sun: zleva doprava, po směru hodinových ručičekwith the sun

traffic: dispečer letecké dopravy, letový dispečerlet. air-traffic controller

transit: spoj veřejné dopravyAmE transit line

transport: veřejná dopravapublic transport

transportation: veřejná dopravapublic transportation

vehicular: dopravní provoz, silniční ruch, automobilová dopravavehicular traffic

courtesy: autobus zdarma, bezplatná autobusová dopravacourtesy bus