Hlavní obsah

dopravní

Přídavné jméno

  • transport(ation)(o provozu) traffic(o přepravě zboží) shippingdopravní prostředekmeans of transportdopravní nehodatraffic accidentpráv. dopravní přestupektraffic offence, (řidiče) driving offencedopravní policistatraffic policeman, (na křižovatce) pointsman, (kontrolující parkování) traffic wardendopravní značkaroad/traffic sign

Vyskytuje se v

infrastruktura: dopravní infrastrukturatransport infrastructure

kalamita: dopravní kalamita zácpagridlock, major traffic jam

nehoda: dopravní nehodaroad/traffic accident

ostrůvek: dopr. nástupní/dopravní ostrůvektraffic/safety island, refuge, AmE též safety zone

policista: dopravní policistatraffic policeman, na křižovatce pointsman, kontrolující parkování ap. traffic warden

prostředek: dopravní prostředekmeans of transport, hl. motorový vehicle

předpis: dopravní předpisytraffic rules, BrE Highway Code

přestupek: dopravní přestupekdriving offence, moving violation

řízení: dopr. řízení dopravního provozutraffic control

zácpa: (dopravní) zácpatraffic jam/congestion/snarl, dlouhá kolona tailback

značka: dopr. dopravní značkatraffic/road sign

arterial: dopr. arterial roaddopravní tepna, hlavní tah

congestion: traffic congestiondopravní zácpa

flow: traffic flowdopravní provoz/proud

hour: rush hourdopravní špička

line: shipping linelodní dopravní společnost

means: means of transportdopravní prostředek

motoring: práv. motoring offencedopravní přestupek

motoring: motoring newszprávy pro motoristy, dopravní hlášení

offence: práv. driving offencedopravní přestupek řidiče

offender: traffic offenderspachatelé dopravních přestupků

orbital: BrE orbital roadvnější dopravní okruh, obchvat(ová komunikace)

plane: transport planedopravní letoun hl. nákladní

regulation: traffic regulationsdopravní předpisy

road: road accidentdopravní nehoda

service: transport servicesdopravní obslužnost

shipping: shipping noteseznam přepravovaného zboží, dopravní průvodka

sign: stop signhovor. stopka, (dopravní) značka Stop!

snarl: AmE traffic snarldopravní zácpa

traffic: traffic rulesdopravní předpisy, pravidla silničního provozu

traffic: traffic policedopravní policie

traffic: traffic officer/hovor. copdopravní policista, hovor. dopravák

traffic: traffic offencedopravní přestupek

train: žel. train diagramnákresný jízdní řád, dopravní grafikon

transport: means of transportdopravní prostředky

troop: voj. troop carriertransportér, vojenský dopravní letoun, dopravní vojenské plavidlo

vehicular: vehicular trafficdopravní provoz, silniční ruch, automobilová doprava

accident: He was involved in a car accident.Stal se účastníkem dopravní nehody.