Hlavní obsah

dopravní

Přídavné jméno

  • transport(ation)(o provozu) traffic(o přepravě zboží) shippingdopravní prostředekmeans of transportdopravní nehodatraffic accidentpráv. dopravní přestupektraffic offence, (řidiče) driving offencedopravní policistatraffic policeman, (na křižovatce) pointsman, (kontrolující parkování) traffic wardendopravní značkaroad/traffic sign

Vyskytuje se v

infrastruktura: dopravní infrastrukturatransport infrastructure

kalamita: dopravní kalamita zácpagridlock, major traffic jam

nehoda: dopravní nehodaroad/traffic accident

ostrůvek: dopr. nástupní/dopravní ostrůvektraffic/safety island, refuge, AmE též safety zone

policista: dopravní policistatraffic policeman, na křižovatce pointsman, kontrolující parkování ap. traffic warden

prostředek: dopravní prostředekmeans of transport, hl. motorový vehicle

předpis: dopravní předpisytraffic rules, BrE Highway Code

přestupek: dopravní přestupekdriving offence, moving violation

řízení: dopr. řízení dopravního provozutraffic control

zácpa: (dopravní) zácpatraffic jam/congestion/snarl, dlouhá kolona tailback

značka: dopr. dopravní značkatraffic/road sign

arterial: dopravní tepna, hlavní tahdopr. arterial road

congestion: dopravní zácpatraffic congestion

flow: dopravní provoz/proud, proudění dopravytraffic flow

hour: dopravní špičkarush hour

line: lodní dopravní společnostshipping line

means: dopravní prostředekmeans of transport

motoring: dopravní přestupekpráv. motoring offence

offence: dopravní přestupek řidičepráv. driving offence

offender: pachatelé dopravních přestupkůtraffic offenders

orbital: vnější dopravní okruh, obchvat(ová komunikace)BrE orbital road

plane: dopravní letoun hl. nákladnítransport plane

regulation: dopravní předpisytraffic regulations

road: dopravní nehodaroad accident

service: dopravní obslužnosttransport services

shipping: seznam přepravovaného zboží, dopravní průvodkashipping note

sign: hovor. stopka, (dopravní) značka Stop!stop sign

snarl: dopravní zácpaAmE traffic snarl

traffic: dopravní předpisy, pravidla silničního provozutraffic rules

train: nákresný jízdní řád, dopravní grafikonžel. train diagram

transport: dopravní prostředkymeans of transport

troop: transportér, vojenský dopravní letoun, dopravní vojenské plavidlovoj. troop carrier

vehicular: dopravní provoz, silniční ruch, automobilová dopravavehicular traffic

accident: Stal se účastníkem dopravní nehody.He was involved in a car accident.

dopravní: dopravní prostředekmeans of transport