Hlavní obsah

nehoda

Podstatné jméno, rod ženský

  • (silniční ap.) accident(havárka) crash(drobná) mishapMěli jsme nehodu.We had an accident.dopravní nehodaroad/traffic accidentletecká nehodaair crash

Vyskytuje se v

dopravní: traffic accidentdopravní nehoda

smrtelný: fatal accident, form. fatalitysmrtelná nehoda

účastník: person involved in the accidentúčastník nehody

viník: řidič driver at fault, i chodec ap. party at faultviník nehody

ochrnout: He was left paralyzed after the accident.Po nehodě ochrnul.

strašný: terrible accidentstrašná nehoda

vyžádat si: The accident claimed 5 lives.Nehoda si vyžádala 5 životů.

zemřít: Three people died in the accident.Při nehodě zemřeli tři lidé.

zranit se: Nobody was/got injured/hurt in the accident.Nikdo se při nehodě nezranil.

zůstat: He was left paralyzed after the accident.Po nehodě zůstal ochrnutý.

accidental: práv. accidental deathsmrtelný úraz, nezaviněná smrt, smrt následkem nehody

bump: have a bumpmít drobnou nehodu havárku, ťuknout auto

crash: plane/air crashletecká havárie/nehoda, havárie letadla, letecké neštěstí

fault: party at faultviník (nehody)

hit-and-run: hit-and-run accidentujetí od nehody nehoda, kdy viník ujede z místa činu

road: road accidentdopravní nehoda

accident: He was involved in a car accident.Stal se účastníkem dopravní nehody.

paralysed: The accident left him paralysed.Po nehodě zůstal ochrnutý.

nehoda: road/traffic accidentdopravní nehoda