Hlavní obsah

dopravní

Přídavné jméno

  • transport(ation)(o provozu) traffic(o přepravě zboží) shippingdopravní prostředekmeans of transportdopravní nehodatraffic accidentpráv. dopravní přestupektraffic offence, (řidiče) driving offencedopravní policistatraffic policeman, (na křižovatce) pointsman, (kontrolující parkování) traffic wardendopravní značkaroad/traffic sign

Vyskytuje se v

infrastruktura: transport infrastructuredopravní infrastruktura

kalamita: gridlock, major traffic jamdopravní kalamita zácpa

nehoda: road/traffic accidentdopravní nehoda

ostrůvek: traffic/safety island, refuge, AmE též safety zonedopr. nástupní/dopravní ostrůvek

policista: traffic policeman, na křižovatce pointsman, kontrolující parkování ap. traffic wardendopravní policista

prostředek: means of transport, hl. motorový vehicledopravní prostředek

předpis: traffic rules, BrE Highway Codedopravní předpisy

přestupek: driving offence, moving violationdopravní přestupek

řízení: traffic controldopr. řízení dopravního provozu

zácpa: traffic jam/congestion/snarl, dlouhá kolona tailback(dopravní) zácpa

značka: traffic/road signdopr. dopravní značka

arterial: dopr. arterial roaddopravní tepna, hlavní tah

congestion: traffic congestiondopravní zácpa

flow: traffic flowdopravní provoz/proud, proudění dopravy

hour: rush hourdopravní špička

line: shipping linelodní dopravní společnost

means: means of transportdopravní prostředek

motoring: práv. motoring offencedopravní přestupek

offence: práv. driving offencedopravní přestupek řidiče

offender: traffic offenderspachatelé dopravních přestupků

orbital: BrE orbital roadvnější dopravní okruh, obchvat(ová komunikace)

plane: transport planedopravní letoun hl. nákladní

regulation: traffic regulationsdopravní předpisy

road: road accidentdopravní nehoda

service: transport servicesdopravní obslužnost

shipping: shipping noteseznam přepravovaného zboží, dopravní průvodka

sign: stop signhovor. stopka, (dopravní) značka Stop!

snarl: AmE traffic snarldopravní zácpa

traffic: traffic rulesdopravní předpisy, pravidla silničního provozu

train: žel. train diagramnákresný jízdní řád, dopravní grafikon

transport: means of transportdopravní prostředky

troop: voj. troop carriertransportér, vojenský dopravní letoun, dopravní vojenské plavidlo

vehicular: vehicular trafficdopravní provoz, silniční ruch, automobilová doprava

accident: He was involved in a car accident.Stal se účastníkem dopravní nehody.

dopravní: means of transportdopravní prostředek