Hlavní obsah

shipping [ˈʃɪpɪŋ]

Přídavné jméno

  • lodní o nákladech, přepravě ap.

Vyskytuje se v

aboard: na (palubě) lodiaboard ship

desert: koráb pouště velbloudship of the desert, řidč. desert ship

line: lodní dopravní společnostshipping line

merchant: obchodní loďmerchant ship

navy: loď vojenského námořnictvanavy ship

ship: na (palubě) lodiaboard ship

shipping: (plavební) nákladní linkashipping line

supply: zásobovací loď/trasasupply ship/route

truckload: dokládka/celovozová přepravaless-than/full truckload shipping

osobní: osobní vlak/vůz/loďpassenger train/car/ship

vlk: mořský vlksea dog, kniž. Jack Tar, žert. old ship

výletní: výletní loďpleasure boat, velká námořní cruise ship

loď: nastoupit na loďboard a ship, embark

plout: plout na lodisail a ship

abandon: opustit (potápějící se) loďabandon ship