Hlavní obsah

sign [saɪn]

Vyskytuje se v

hash: křížek, (znak) mřížka před číslem ap.hash (sign)

sign: ani stopa po kom/čem, ani známka čehono sign of sb/sth

sign away: postoupit jinému, převést co, podpisem se vzdát čeho podpisem oficiálního dokumentusign sth away

sign over: to sb přepsat, převést co na koho, postoupit co komu majetek, práva ap.sign sth over

thumbs-up: zdvižený palec znamení, že je to v pořádku ap.thumbs-up (sign)

blank: podepsaný biankosigned in blank

cross: udělat znamení kříže rukou ve vzduchumake the sign of the cross

make: dát znamenímake a sign

signing: autogramiáda(autograph) signing

sign up: přihlásit se ke zkoušcesign up for an exam

Taurus: narozený ve znamení Býkaborn under the sign of Taurus

tell-tale: příznaky, poznávací znamenítell-tale signs

vital: známky života, (základní) fyziologické funkcemed. vital signs

dopravní: dopravní značkaroad/traffic sign

kladný: kladné znaménkothe plus sign

ležatý: ležatá osmička znak nekonečnainfinity (sign)

paroháč: udělat paroháče rukoumake a cuckold sign

plusový: plusové znaménkoplus sign

podepsaný: elektronicky podepsanýe-signed

podpis: vlastnoruční podpisone's own/personal signature, práv. sign manual

podpisový: podpisové právoright/authority to sign

posunkový: posunková řečsign language, její užívání signing

reverz: podepsat revers, být propuštěn na revers z nemocnicedischarge osf/hl. AmE sign out against medical advice

sčítání: znaménko sčítáníaddition sign

špatný: špatné znameníbad sign

štít: vývěsní štítsign(board), shop sign

ukazatel: směrový ukazatelsilniční direction sign, i turistický signpost, guidepost, finger-post

vnější: med. vnější příznakexternal sign

vývěsní: vývěsní štít obchodu ap.shop sign

zákaz: dopr. Zákaz vjezduNo entry (sign), v obou směrech No vehicular traffic, nařízení traffic ban, ban on traffic

zlý: zlé znameníbad sign, foreboding

značka: dopr. dopravní značkatraffic/road sign

znakový: znakový jazyk, nesprávně znaková řečsign language

znamení: výstražné znameníwarning sign

znaménko: znaménko plus, kladné znaménkoplus/positive sign

zvěrokruh: znamení zvěrokruhusign of the zodiac, zodiac sign

život: nejevit známky životashow no signs of life

dobrý: je dobré znamení pro koho/coit's a good sign, it augurs well for sb/sth

donutit: Byl jsem donucen to podepsat.I was made to sign it.

náznak: ani náznak čehonot a sign of sth

nedobrý: nedobré znameníbad sign

petice: podepsat peticisign the petition

příznak: vnější příznakyexternal signs

viditelně: viditelně umístěná vývěskavisibly displayed sign

známka: známky stářísigns of old age