Hlavní obsah

sign [saɪn]

Vyskytuje se v

hash: hash (sign)křížek, (znak) mřížka před číslem ap.

sign away: sign sth awaypostoupit jinému, převést co, podpisem se vzdát čeho podpisem oficiálního dokumentu

sign over: sign sth overto sb přepsat, převést co na koho, postoupit co komu majetek, práva ap.

thumbs-up: thumbs-up (sign)zdvižený palec znamení, že je to v pořádku ap.

blank: signed in blankpodepsaný bianko

cross: make the sign of the crossudělat znamení kříže rukou ve vzduchu

make: make a signdát znamení

signing: (autograph) signingautogramiáda

sign up: sign up for an exampřihlásit se ke zkoušce

Taurus: born under the sign of Taurusnarozený ve znamení Býka

tell-tale: tell-tale signspříznaky, poznávací znamení

vital: med. vital signsznámky života, (základní) fyziologické funkce

make: I was made to sign it.Byl jsem donucen to podepsat.