Hlavní obsah

náznak

Vyskytuje se v

green: mladé výhonky, přen. první náznaky hospodářského zotavenígreen shoots

intimation: ani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čehonot give the least/slightest intimation of sth

scintilla: ani troška/náznak/zdání čehonot a scintilla of sth

slight: ani trošku/za mák/náznakemnot the slightest bit

náznak: ani náznak čehonot a sign of sth