Hlavní obsah

vnější

Přídavné jméno

  1. (venku, na povrchu) outer, external, outside(mimo místnost ap.) exteriorna vnější straněon the outside/exteriorvnější průměrouter diameteranat. vnější uchoexternal ear
  2. (zvenku působící ap.) externalform. extrinsic(vnějšího původu) exogenous, extraneousvnější hrozbaexternal threatk vnějšímu užitífor external use
  3. (navenek se jevící) outward, external(předstíraný) surfacevnější vzhledexternal appearancemed. vnější příznakexternal sign

Vyskytuje se v

okruh: (vnější) silniční okruh kolem městaBrE ring road, AmE beltway

strana: vnější/vnitřní stranathe outside/inside

příznak: vnější příznakyexternal signs

diameter: vnitřní/vnější/celkový průměrinner/outer/overall diameter

exposed: vnější líc zdivastav. exposed face

external: vnější úhelexternal angle

kick: obloukový kop, vnější kop obloukem v karatesport. roundhouse kick

mirror: vnější zpětné zrcátkooutside/wing mirror

orbital: vnější dopravní okruh, obchvat(ová komunikace)BrE orbital road

outer: vnější uchoouter ear

outside: vnější dráha běžeckásport. outside track

outwards: zaměřit se na vnější možnosti v navazování vztahů ap.look outwards

secondary: vnější paměťvýp. secondary storage

threat: vnější hrozba, vnější nebezpečíexternal threat

exterior: na vnější straně, zvenkuon the exterior

vnější: anat. vnější uchoexternal ear