Hlavní obsah

vnitřní

Přídavné jméno

  1. (jsoucí uvnitř) inner, internal, interior(uvnitř budovy) inside, indooranat. vnitřní uchoinner/řidč. internal earmed. vnitřní zranění/krvácení/orgányinternal injuries/bleeding/organs
  2. (týkající se podstaty) form. intrinsic, internal
  3. (interní) internal, inner(domácí) domestic, homeekon. vnitřní obchod/trhdomestic/home trade/market
  4. kniž.(duševní) inner, inwardkniž.form. intrinsic(al), internallit. vnitřní monologinterior monologue

Vyskytuje se v

rozbroj: vnitřní rozbrojein-fighting

sekrece: vnitřní sekreceinternal secretion

strana: vnější/vnitřní stranathe outside/inside

žláza: biol. endokrinní žlázy, žlázy s vnitřní sekrecíendocrine glands

bleeding: vnitřní krvácenímed. internal bleeding

diameter: vnitřní/vnější/celkový průměrinner/outer/overall diameter

domestic: vnitřní záležitosti státudomestic affairs

ear: vnitřní uchoanat. inner ear

female: vnitřní šroubovicetech. female screw

gut: tušení, vnitřní pocit, instinktgut feeling

homeland: vnitřní bezpečnost (státu) hl. proti terorismuhomeland security

inside: na vnitřní straně, zevnitř, na vnitřku, slang. v base, v lochu, za mřížemion the inside

insider: (důvěrné) vnitřní informace firemní ap.insider information

interior: vnitřní průměrinterior diameter

internal: vnitřní záležitostiinternal affairs

term: rozporuplné tvrzení, vnitřní protimluvcontradiction in terms

thread: vnitřní závittech. female thread

visceral: vnitřní krvácenívisceral bleeding

admit: Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.She was admitted to hospital with internal injury.

vnitřní: anat. vnitřní uchoinner/řidč. internal ear