Hlavní obsah

admit [ədˈmɪt]

Vyskytuje se v

hospital: být hospitalizován pacientbe admitted/taken to hospital

error: přiznat svou chybuadmit one's error

přijmout: být přijat kam za členabe accepted/admitted/received into sth

připouštět: Připouštím, že jsem líný.I admit to being lazy.

připustit: Musím připustit, že ...I must admit that ...

uznat: uznat (svou) chybuadmit one's mistake

uznávat: Uznávám, že ...I admit that ...

admit: Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.She was admitted to hospital with internal injury.