Hlavní obsah

confess [kənˈfes]

Vyskytuje se v

confessed: a confessed murderervrah, jenž se sám přiznal

self-confessed: He is a self-confessed communist.Vůbec se netají tím, že je komunista.

láska: declare one's love for sb, confess one's love to sbvyznat lásku komu

vyznat: declare one's love for sb, confess one's love to sbvyznat lásku komu

donutit: They frightened him into confessing.Výhrůžkami ho donutili, aby se přiznal.

přiznat: I must confess that ...Musím přiznat, že ...