Hlavní obsah

confess [kənˈfes]

Vyskytuje se v

confessed: a confessed murderervrah, jenž se sám přiznal

self-confessed: He is a self-confessed communist.Vůbec se netají tím, že je komunista.

láska: vyznat lásku komudeclare one's love for sb, confess one's love to sb

vyznat: vyznat lásku komudeclare one's love for sb, confess one's love to sb

donutit: Výhrůžkami ho donutili, aby se přiznal.They frightened him into confessing.

přiznat: Musím přiznat, že ...I must confess that ...