Hlavní obsah

vyznat

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

láska: vyznat lásku komudeclare one's love for sb, confess one's love to sb

vyznat se: V počítačích se vůbec nevyznám.I don't know anything about computers., I'm computer-illiterate.

vyznat se: Vůbec se v tom nemůžu vyznat! v textu ap.I can't make head or tail of it!

vyznat se: Nevyznám se tady.I don't (my way around) know this place., I'm lost here.

vyznat se: Vyznáte se v Londýně?Do you know (your way around) London?

tlačenice: vyznat se v tlačeniciknow one's way about, know which side one's bread is buttered on, umět v tom chodit know the ropes

conversant: be conversant with sthvyznat se v čem

familiar: be familiar with sth(dobře)/důvěrně znát co, vyznat se v čem, být (dobře) obeznámen s čím

find: find one's way (a)round sth(z)orientovat se, vyznat se kde

knowledgeable: be knowledgeable in sthvyznat se, orientovat se v čem

read: can read peoplevyznat se v lidech

strange: be strange to sthnevyznat se kde, v čem, být nezkušený v čem/nový kde

stranger: be a stranger swhnevyznat se, být nový, neznat to (dobře) kde

understanding: have an understanding of sthrozumět čemu, vyznat se v čem, chápat co, mít znalosti o čem

unfamiliar: be unfamiliar with sthneznat (příliš) co, nevyznat se v čem