Hlavní obsah

traffic [ˈtræfɪk]

Podstatné jméno

  1. doprava, dopravní ruchtraffic rulesdopravní předpisy, pravidla silničního provozutraffic policedopravní policietraffic officer/hovor. copdopravní policista, hovor. dopraváktraffic offencedopravní přestupek
  2. provoz, doprava, přeprava zboží, lidíair trafficletový/letecký provozfoot/pedestrian trafficpěší provozlet. air-traffic controllerdispečer letecké dopravy, letový dispečer
  3. in sth (nelegální) obchod(ování), kšeftování s čím s drogami ap.

Vyskytuje se v

island: (dopravní) ostrůvek, refýž(traffic) island

air: letový/letecký provozair traffic

census: statistika provozu/průjezdu vozideltraffic census

congestion: dopravní zácpatraffic congestion

controller: letecký/letový dispečerlet. air traffic controller

flow: dopravní provoz/proud, proudění dopravytraffic flow

heavy: hustý provozheavy traffic

inbound: příchozí provoz, vjíždějící dopravainbound traffic

offender: pachatelé dopravních přestupkůtraffic offenders

oncoming: doprava v protisměruoncoming traffic

regulation: dopravní předpisytraffic regulations

snarl: dopravní zácpaAmE traffic snarl

traffic: dopravní předpisy, pravidla silničního provozutraffic rules

trafficking: obchod s lidmi/bílým masemhuman trafficking

vehicular: dopravní provoz, silniční ruch, automobilová dopravavehicular traffic

dispečer: dispečer letecké dopravy, letový dispečerair-traffic controller

dopravní: dopravní nehodatraffic accident

hustý: hustý provozheavy traffic

kalamita: dopravní kalamita zácpagridlock, major traffic jam

kruhový: kruhový objezdBrE roundabout, AmE traffic circle

letištní: letištní věž řídicíair-traffic control tower

nehoda: dopravní nehodaroad/traffic accident

objezd: dopr. kruhový objezdroundabout, AmE traffic circle, AmE rotary

ostrůvek: dopr. nástupní/dopravní ostrůvektraffic/safety island, refuge, AmE též safety zone

policista: dopravní policistatraffic policeman, na křižovatce pointsman, kontrolující parkování ap. traffic warden

pravidlo: pravidla silničního provozutraffic regulations, BrE Highway Code, AmE Traffic Code

provoz: jednosměrný provozone way traffic

pruh: dopr. silniční pruh(traffic) lane

předpis: dopravní předpisytraffic rules, BrE Highway Code

řízení: dopr. řízení dopravního provozutraffic control

signalizace: dopr. světelná signalizace semafortraffic lights

šíření: šíření omamných látekdrug dealing/trafficking

zácpa: (dopravní) zácpatraffic jam/congestion/snarl, dlouhá kolona tailback

zákaz: dopr. Zákaz vjezduNo entry (sign), v obou směrech No vehicular traffic, nařízení traffic ban, ban on traffic

značka: dopr. dopravní značkatraffic/road sign

jízdní: jízdní pruhtraffic lane

semafor: Na třetích semaforech odbočte doleva.Turn right at the third (traffic) lights.

silný: silný liják/provozheavy rain/traffic